Papežský telegram Bidenovi: Usilujte o autentickou spravedlnost a svobodu

Vatikán – Papež František napsal zvláštní poselství u příležitosti dnešního nástupu 46. prezidenta USA do úřadu. Vážený Joseph R. Biden, prezident Spojených států amerických, Bílý dům, Washington DC, stojí v hlavičce textu, který Vatikánský rozhlas cituje v plném znění:

U příležitosti vaší inaugurace jako 46. prezidenta Spojených států amerických vám zasílám srdečné přání všeho dobrého a ujišťuji vás o svých modlitbách, aby vás Všemohoucí Bůh obdařil moudrostí a silou k vykonávání tohoto vysokého úřadu.

Kéž Američané pod vaším vedením nadále čerpají sílu z ušlechtilých politických, etických a náboženských hodnot, jež inspirovaly tento národ od jeho založení. V době, kdy vážné krize, s nimiž se naše lidská rodina potýká, vybízejí k prozíravým a společným reakcím, se modlím, aby vaše rozhodnutí byla vedena úsilím o budování společnosti vyznačující se autentickou spravedlností a svobodou, jakož i neochvějnou úctou k právům a důstojnosti každé lidské bytosti, zejména slabých, zranitelných a těch, kdo nemají hlas.

Prosím rovněž Boha, zdroj veškeré moudrosti a pravdy, aby vedl vaše úsilí o posílení porozumění, smíření a míru ve Spojených státech a mezi národy na celém světě, směřujících k podpoře všeobecného společného dobra. V tomto duchu rád vyprošuji hojnost požehnání vám a vaší rodině a milovanému americkému lidu. 

Papež František

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Vatikánský rozhlas Datum: 20. ledna 2021 Foto: Wikimedia Commons – papež František

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář