Pastor amerického megasboru: Lidé si zaslouží peklo a ne nebe

 

Mnoho lidí věří, že pokud nespáchali nějaký závažný hřích nebo zločin zde na zemi, půjdou do nebe, když zemřou. Pastor J. D. Greear ze Summit Church v Durhamu v Severní Karolíně má pro ně ale špatnou zprávu: Mýlí se.

Na svém blogu 43 letý pastor napsal, že peklo a ne nebe je místo určené každému z nás.Greear uvedl, že ačkoliv „nás Bůh stvořil pro nebe … je pro vzpouru lidstva vůči Bohu, do které jsme všichni zapojeni, naší konečnou destinací peklo.“

Pastor citoval Zjevení 21:8  a zdůraznil že, kdo půjde do pekla jsou nejen ti „opravdu zlí“, ale také lidé, které lze nalézt v kostelích a sborech: „Ale zbabělci, nevěřící, smilníci, vrahové, čarodějové, modláři a všichni lháři budou mít podíl v ohnivém jezeře, hořícím sírou; to je ta druhá smrt.“

Greear popsal zbabělé jako „lidi, kteří nikdy nesvědčili o Ježíši před svými přáteli“, nevěřící jsou podle něho i „ti, kteří chodili do kostela, ale nikdy skutečně nevěřili Bohu natolik, aby Ho poslouchali ve svých vztazích a financích.“ Modláři jsou „ti, kteří nedali Boha na první místo ve svém životě“ a lháři jsou „ti, kdo sice přišli do sboru, ale jejich podřízenost Bohu nebyla upřímná.“

 

 

Greear uvedl, že všichni tito lidé si zaslouží peklo, které je popsáno v Bibli jako místo hořící síry a věčné smrti.  Poznamenal také, že někteří lidé si mohou myslet, že peklo je v Bibli vyjádřeno metaforicky, nejedná se o přesný popis skutečnosti. „Ale i kdyby tyto věci byly symbolické, poukazují na nevýslovné utrpení,“ řekl. „A musíme předpokládat, že peklo je věčné, protože stejné slovo, které se používá pro věčný život se používá i pro spojení věčná smrt.“

Právě kvůli našemu hříchu, z kterého jsme si sami nevěděli pomoci, přišel Ježíš Kristus a vylil svou krev, aby lidstvo mohlo být smířeno s Bohem. Ježíš Kristus změnil naši destinaci. Věčný život je dar daný ne pro naše dobré skutky. Je to jedině z víry v zástupnou oběť Ježíše Krista. Vždyť jste spaseni milostí skrze víru. A to není z vás, je to Boží dar.  Ne ze skutků, aby se nikdo nechlubil. Efelzským 2: 8-9

Podle nejnovější studie Pew Research Center věří 72 procent Američanů v nebe, pouze 58 procent věří v peklo.

 

Zdroj: Christian Today
Foto: Youtube

Tags:

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář