Pavel Černý: „Sestoupil do pekel“

Připravovaný film Mela Gibsona „Vzkříšení“ budí emoce ještě před dokončením. Jednou z diskutovaných otázek se stala výpověď Kréda o tom, že Ježíš mezi svou smrtí a vzkříšením „sestoupil do pekel“. Tato temná věta rozproudila otázky, zda je vůbec legitimní toto připomínat a zda to není jen přešlap církevních otců a dnes dogma předávané římskokatolickou církvi.

K této otázce je třeba povědět, že církevní otcové si „sestoupení do pekel“ rozhodně nevymysleli a sami se v jeho interpretaci lišili. V 1Pt 3,19n je zmíněno, že „Kristus přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení“. To je dále naznačeno tím, že Kristus bude soudit živé i mrtvé a proto „bylo evangelium zvěstováno i mrtvým“ (1Pt 4,6). Ve Zj 1,18 čteme, že Kristus má „klíče od smrti a hrobu“. Tyto zmínky a další náznaky není možné přejít a myslet si, že se nás dnes netýkají. Naopak, je třeba se jimi zabývat.

Kupředu se neposuneme, když budeme tajemný čas Ježíšovy smrti připisovat různým církevním tradicím. Biblická exegeze a hermeneutika dnes pracuje ekumenicky přes hranice konfesí. Je jasné, že Písmo nechce, abychom detailně věděli, co se s Ježíšem dělo mezi Velkým pátkem a nedělí Vzkříšení. Interpretace těchto textů není stejná. Nevíme, nakolik je tento text jen obrazný a nakolik vyjadřuje Ježíšovo poslání směrem k zemřelým.

Je třeba si vážně položit otázku, co je peklo? Není to jakési pekelné podsvětí, ale spíše dramatický obraz odloučení od Boha. Vzpomeňme, že umírající Ježíš na kříži volá: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ (Mt 15,34). Být bez Boha, to je peklo! Evangelia potvrzují, že Kristovo ukřižování a následná smrt ukázaly, že Ježíš byl opuštěn nebeským Otcem. To bylo peklo!

Otázce sestoupení do pekel se věnovali reformátoři a vynikající biblisté jako Martin Luther a Jan Kalvín. Luther v souladu s církevními otci vidí v sestoupení do pekel součást Kristova triumfálního vítězství nad mocnostmi hříchu a smrti. Toto sestoupení mělo za následek osvobození těch, kteří byli zajati Starou smlouvou. Nebo se jednalo spíše o anděly? Kalvín více zdůrazňuje Kristovu opuštěnost, sužování jeho duše peklem nepředstavitelných úzkostí, které Petr nazývá bolestmi smrti (Sk 2,24).

Přesto, že jsou výroky Písma v této souvislosti obrazné a vyjadřují se v náznacích, není dobré je přehlížet. Jejich interpretace připomíná, že ani lidé, kteří žili před Kristovým křížem, nejsou vyloučeni z užitků spásy. Kristus nejspíše sestoupil také do nejhlubších pater naší bezbožnosti a beznaděje. Apoštol Pavel připomíná, že „…Kristus umřel i ožil, aby se stal Pánem i mrtvých a živých“ (Ř 14,9). Tyto skutečnosti jsou tak závažné a důležité, že není dobré je opomíjet. Na druhou stranu se musíme smířit s jejich rozdílnými interpretacemi. To je ale v pořádku, protože se jedná o něco, co naši představivost naprosto přesahuje.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

 

Autor je kazatelem Církve bratrské a emeritní předseda Ekumenické rady církví  Datum: 26. května 2020  Foto:  Wikimedia Commons – Utrpení Krista

Tags: ,,,,

17 Komentáře

 1. Sestoupit do pekel je něco asi jako zúčastnit se kongresu ODS. Také pan Kubera poté brzo odešel navždy. Nebo jako zúčastnit se zasedání evropského parlamentu – ti britové už to také nemohli snést.

  Odpověď
   • Jjj dávat z cizího jde úplně nejlépe. A ještě lépe si pak pomocí těch peněz ochočuje „příjemce“ dotací, neziskovky atd…a ty jim pak dělaj skvělou propagandu zadarmo..no tedy z našich peněz.

    Odpověď
    • Finanční dary, které Česko prostřednictvím fondů soudržnosti dostává z rozpočtu Evropské unie nejsou placeny ani Ruskem, ani Čínou. Jsou původem z Evropské unie. Evropská unie tedy dává ze svého. Dozajista nedává nic z vašich peněz. Česko v loňském roce z rozpočtu Evropské unie obdrželo o 68,5 miliardy korun více, než do pokladny Bruselu zaplatilo.

     Co se týká neziskovek, je to poněkud jinak, než jak to prezentuje vulgární pán. Největším příjemcem dotací je tělovýchova. Fotbalová asociace ČR je neziskovkou, která dostává ze všech neziskovek nejvíce. Na druhém místě jsou charity a sociální programy. https://zpravy.aktualne.cz/domaci/neziskove-organizace-ziskaly-58-miliard-kolik-jim-prispel-st/r~959bc916ddea11e8b1a40cc47ab5f122/ Říkáte, že neziskovky dělají propagandu. Já však nemám žádné informace, že by sportovci či charity nějak ovlivňovaly veřejné mínění v něčí prospěch. Jako nejpravděpodobnější se mi jeví, že na vašich slovech je tolik pravdy, jako na tvrzení Miloše Zemana, že Ferdinand Peroutka napsal článek Hitler je gentleman.

     Odpověď
   • Těch peněz, které z Česka tečou na Západ je více, než které dostaneme na stavění rozhleden, z kterých není nic vidět. Fašistické režimy se vždy snaží prosadit jeden správný názor a zavést policejní stát. Proto nefandím EU, ale jsem pro Evropu svobodných spolupracujících států. Němci si vypěstovali Hitlera, u nás po válce si lidé dobrovolně zvolili KSČ. Co si zvolili, to měli. Stejně dnes. Ať si lidé třeba zvolí Piráty, mně je to jedno. Třeba pak nastane konečně ten ráj na zemi.

    Odpověď
    • Osobně si myslím, že jste prostě a jednoduše za ty věčné útoky na EU placen od kusu. Jinak nechápu, proč stále jen toto téma, když článek je o něčem úplně jiném. Jako již u mnoha jiných článků. A také na jiných webech. Když něco chodí jako kachna a kváká jako kachna, jsem nakloněný věřit tomu, že to asi kachna opravdu bude. Pravda, důkaz nemám.

     Odpověď
     • Myslím si, že diskutovat o tom kolik andělů se vejde na špičku jehly nemá příliš smysl. Třeba Hitler a peklo, to se nějak nevylučuje. Pro někoho jiného je peklo spojeno s marxismem nebo leninismem. A dnes se v Německu postaví socha Marxovi a Leninovi, pokud jste nezaznamenal. Takže pro mně smrdí peklem ten dnešní EU neomarxismus. Normální člověk si peklo nepřeje, tak je pro to třeba něco dělat a ne štvát proti Rusku. Tématem článku bylo peklo, tak proč o něm nediskutovat?

    • Žádné peníze od nás na Západ netečou. Když Sovětský svaz před 30 lety rohodl, že přestane (za ropu) kupovat naše výrobky a že ropu prodá na Západ za konvertibilní měnu, ztráta odbytu způsobila v naší zemi vysokou nezaměstnanost. My jsme pak byli vděční, že u nás Západ investoval do nových továren. Dnes tyto investice splácíme. Největší investicí Západu do naší země bylo jeho know-how. Jen díky němu máme úplně jinou životní úroveň, než Severní Korea či Kuba. Věřím, že by vám nesmírně prospěl ozdravný pobyt v jedné z těchto zemí.

     Odpověď
     • Tak třeba kubík vody stojí asi 100Kč. Za komunistů tak asi 1Kč . A vodu naši hlupáci prodali Francouzům , Rakušanům nebo Němcům. Takže je úplně jasné, kam jdou ty peníze a platí to každý Čech, který se chce občas osprchovat nebo vykoupat. A mohli bychom pokračovat dál. Vy mi chcete tvrdit, že kapitalista je něco jako charita. Pokud vám něco dá, tak jenom proto, aby dostal aspoň 2x zpátky.

 2. „Je třeba si vážně položit otázku, co je peklo? Není to jakési pekelné podsvětí, ale spíše dramatický obraz odloučení od Boha“

  No peklo je zcela jistě fyzické místo…určitě nejde o dramatický obraz.

  „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“

  Na tohle je úplně jednoduché vysvětlení…v určitý moment na Ježíše padly všechny hříchy tedy v ten moment ho Svatý Bůh musel zákonitě opustit !!!!….proč protože Bůh je Svatý.

  Odpověď
  • Nikdo asi nevymyslí horší peklo, než jaké dokáže vytvořit člověk. Já si představuji peklo jako pomyslné místo, kde jsou soustředěny duše nevýslovně pyšných lidí, které raději trpí, než by projevily pokoru. Domnívám se, že brány pekla jsou zamčeny zevnitř.

   Když ke konci druhé světové války bylo jasné, že Německo to má spočítané, Adolf Hitler bloumal svým podzemním krytem a neustále sám sebe litoval, že nedokázal být ke svým podřízeným tak tvrdý jako Stalin. To je snad dosti ilustrativní.

   Odpověď
 3. 1A Hospodin k Mojžíšovi promluvil výrokem:2Promluv k Isráélovým dětem a řekni k nim: Kdykoli se muž nebo žena bude chtít oddělit slíbením slibu zasvěcence k zasvěcení Hospodinu, 3bude se zdržovat vína i všeho opojného; nesmí pít octa z vína ani octa z ničeho opojného, ani nesmí pít žádné šťávy z hroznů ani nesmí jíst hroznů čerstvých ani sušených.

  …dali mu napít se octa promíšeného se žlučí; a okusiv, nechtěl se napít.

  Už v tento okamžik Ježíš ztrácí kontakt s jediným Bohem a přijímá hříchy…. ochutnáním octu je je začátek přijímání hříchu…. je tedy dokonano.

  O trochu pozdeji už nemá kontakt s jediným Bohem ale přesto odevzdává ducha do jeho rukou… a stává se vítězem… rozráží brány Šeolu.

  Odpověď
 4. To Apoštolské krédo (s nejasným původem) a Boží slovo jsou sice obojí zdroje víry, ale nemají rozhodně stejnou hodnotu.

  Už dříve jsem se setkal s výkladem, který se snaží vycházet z původních hebrejských a řeckých textů. Ukazuje, že šeol ani hádes neznamenají peklo, ale místo, kde nespasené duše sestupují po smrti a čekají tam. Peklo nyníjještě neexistuje, nastane až po vzkříšení a budoucím Božím soudu.

  Nedovedu souhlasit s výkladem pana Černého, viz jeho 4. odstavec, který peklo zřejmě chápe jen jako symbol a ne jako fyzické místo.

  Jeden z odkazů k tématu je zde. https://www.gotquestions.org/Cesky/byl-Jezis-pekle.html

  Odpověď
  • Domnívám se, že Bůh ví, jestli je peklo fyzické místo nebo ne. Takže bych to nechal na něm a nikomu nic nevnucoval.

   Odpověď
   • Vypadá to, že tato otázka pro Vás není aktuální, zatím . Důležitější otázkou ale je, zda věříte, že Kristus je Vaší jedinou možnou cestou k věčnému životu?

    Ptám se proto, že podle Vašich příspěvků na Křesťanu Dnes by pro Vás bylo jakýmsi nebem zrušení či vystoupení z EU a tedy že dál než za oponu dočasného, ráj na zemi, už Vaše zájmy nesahají. Mně odpovídat nemusíte, modlete se za to, aby Vám Bůh ukázal cestu, jak dál.

    Odpověď
    • Nepochybně je to tak, že naopak většina věří, že EU je pro dobro lidstva a vše bude spravedlivé, rovnocenné, nezávislé atd.. to je opravdu velký omyl a iluze. Tento svět skončí a počátek tohoto konce začal dnem kdy Ježíš odevzdal svého ducha „OTCI“. Tím byl zpečeťěn jak osud Satana tak jeho „tohoto“ světa.

     Odpověď
    • Švýcarsko uvažovalo o vstupu do Unie. Chvilku si počkali a pak řekli – děkujeme, soudruzi, nemáme zájem. My by jsme měli nejprve odstoupit od Lisabonské smlouvy a pak by se vidělo, co dál. Pro EU jsou všechna náboženství stejně hodnotná, Orbán chce, aby se jeho země budovala na křesťanských základech, tedy preferuje křesťanství. To se mi líbí a proto podporuji V4 a také podle toho budu volit, tedy proti EU.

     Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář