Pavel Vimr: Spokojený zákazník není fráze ale cíl

 

Dlouhodobě v sobě nosím určitý dojem z křesťanského prostředí. Věci nebývají na svém místě, informace o různých akcích jsou předávány neúplně nebo vůbec, aparatury často nefungují tak, jak by měly, organizace zejména veřejných akcí působí tak nějak nedotaženě ……..

Kvalita je jedním ze základních požadavků v sekulárním světě. Existuje více různých definic pojmu kvalita, pro mne výstižný zní: „Kvalita je míra naplnění požadavků zákazníka, důsledkem je jeho spokojenost“. Nikdo nechce auto jezdící občas, telefon fungující jen ráno a v úterý……

Pavel Vimr
Pavel Vimr

V českém křesťanském prostředí je kvalita často vnímaná jako druhořadá s vysvětlením, že prvořadý je Bůh a Jeho přítomnost. To se ale nevylučuje, Bůh a kvalita nejsou protiklady! Pokud se zaměříme v církvích také na kvalitní projev či průběh akcí, Boha to z nich nevyžene. Sice ani rozladěné nástroje, falešné zpěvy, nesouvisle mluvící či zmateně působící moderátor (správné info lovící z davu) jej neodradí, ale lidé-návštěvníci takovou trpělivost nemají. Minimální přijatelná úroveň pro mne je, když výše uvedené jevy alespoň neupoutávají pozornost, tzn neruší.

Obávám se, že sekulární svět si křesťanského Boha, kterého jim chceme reprezentovat, spojuje s dokonalostí a naše pojetí kvality je pro ně často nepochopitelné. Dle mého názoru je to zbytečné, stačilo by málo pro razantní zlepšení.

Ale jsem podnikatel, budu se držet tedy řemesla a myšlenky směřovat k podnikajícím, i když církve a křesťanské organizace mají taktéž své zákazníky, jsou dodavateli, zaměstnávají a mají povinnosti ke státní správě.

V knize Přísloví se píše: Když je dobře spravedlivým, město jásá, když zhynou svévolníci, plesá. Žehnáním přímých se město pozvedá, kdežto ústy svévolníků se boří. Přísloví 11:10-11

Růst spravedlivých, úspěch křesťanských podnikatelů, křesťané-zaměstnanci by měla být dobrá zpráva i pro města, společnost, zákazníky i zaměstnavatele. Měla by! A je?

Zákaznikovi, který Ježíše Krista nepoznal, je pravděpodobně jedno, jestli je dodavatelská firma křesťanská, její majitel věřící a na zázraky, spojované s živým Bohem obvykle nevěří. Pokud firma s křesťanskou nálepkou nefunguje, bývá přesto nemile překvapený. Pro něj by růst křesťanských firem ve městě možná nebyla dobrá zpráva.

Kdysi jsem měl na firemním autě vedle CZ umístěnou samolepku „Tady kraluje Ježíš Kristus“. Udivené (i jiné) pohledy jsem bral jako součást pronásledování pro Krista. Sejmul jsem jí až poté, co se mne paní na benzínce dotázala, jestli Ježíš kraluje v kufru mého auta. Zdá se, že samolepka sama o sobě jí o mě mnoho neřekla. Strom se pozná až podle ovoce.

Jaké tedy má být ovoce křesťanské firmy či organizace, co tedy znamená, že je firma postavená na zásadách, vycházejících z Bible a vztahu s Bohem? Kvalita mezi ně rozhodně patří! Nebo že by Noemu do Archy teklo? Či David a Šalamoun neukočírovali stavbu chrámu natolik, že čas od času upadla cihla?

Smyslem/posláním každé firmy či živnostníka je vyrábět produkty či poskytovat služby, které přináší prospěch zákazníkům a všem dalším, kterých se nějak dotýká (zaměstnanci, dodavatelé, společnost, stát). Součástí toho je vytvářet zisk! Trvale ztrátová firma nemá smysl! Jsem přesvědčený, že pro tyto účely Hospodin podnikání stvořil a lidi k němu povolává a vyzbrojuje. A nemusí v Něj nutně věřit nebo Ho znát!

Hlavním motivem Božího jednání s lidmi je Jeho láska k nim. Tudíž původním motivem k podnikání, pokud je součástí Božího plánu, je láska k lidem. Asi to zní trochu „nebyznysmensky“, ale z hloubi srdce věřím, že jako podnikatel mohu být Božím nástrojem k požehnání zákazníků a všech dalších. Výsledkem jsou produkty, které naplňují potřeby, pozvedají a lidem pomáhají k lepšímu. Slovy – opravdu pomáhají, pokud jsou správně používány, samozřejmě! O prospěšnosti některých produktů úplně přesvědčený nejsem.

Kvalitní produkt = spokojený zákazník!

Kvalita je tedy v dnešním světě stěžejní. Co vše vlastně znamená kvalita? Jak jí opakovaně dosahovat? Co vše a jak mohu udělat, aby můj zákazník byl spokojený? Jaká rizika musím/měl bych řešit?
To jsou otázky pro následující články!

 

Autor: Pavel Vimr
Foto: Pixabay
Článek vznikl ve spolupráci s portálem Podnikatel dnes

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář