Peter Kremský: Nedostal jsem se do parlamentu proto, abych získal moc ani slávu, ale abych sloužil

Jeho otec prožil pronásledování ze strany komunistů za své křesťanské aktivity, když v Bratislavě zakládal baptistický sbor Víra. Peter Kremský pracoval jako žurnalista a připravoval volební program OĽaNO. V parlamentu by se chtěl věnovat ekonomickým otázkám, ale i náboženské svobodě ve světě.

 

OĽaNO vyhrálo volby a vypadá to, že Matovič povede novou vládu. Někteří však před ním varují a označují ho za populistu. Co bys jim vzkázal?

Netřeba si plést populárního politika s populistou. Udělat ve vládě opatření, které lidé potřebují, pomáhat slabým a nemocným není populismus, měla by to být pro vládu úplná samozřejmost. Dokonce i Bible nás učí, že to máme dělat jako křesťané. Populismus je, pokud někdo naslibuje před volbami to, co ani neplánuje splnit a říká to jen proto, aby se zalíbil voličům.

Kde vidíš důvody neúspěchu strany KDH?

Myslím, že to bylo zřejmě přílišné spojování se s liberálním seskupením PS / Spolu, které konzervativních voličů znejistilo. Navíc KDH oslovuje přestárlou skupinu voličů a nedaří se mu více oslovit mladé lidi. Důvodem nedůvěry mohou být i politické a byznys partnerství se Směrem v regionech.

Tvé jméno se pojí i s nějakou pozicí v exekutivě. Byl bys raději v parlamentu nebo na nějakém vládním postu?

Upřednostnil bych parlament, kde bych rád přispěl k tvorbě kvalitních zákonů.

 

Neobáváš se, že tato nová úloha bude mít vliv na tvou osobní integritu? Máš nějaké prostředky, jak tomu předcházet?

Vím, že jsem se nedostal do parlamentu proto, abych získal moc, vliv, peníze ani slávu, ale proto, abych sloužil. Vím, že tam nejsem, protože jsem lepší než jiní, ale proto, že mi Bůh otevřel tyto dveře a dal mi příležitost. Chci se na svůj život i dál dívat s pokorou a uvědomovat si, že může každý den skončit. Chci ho proto žít tak, abych měl čisté svědomí.

Existuje obava o rozpad či krizi budoucí koalice kvůli kulturně-etickým otázkám. Sdílíš tento názor?

Ne, myslím, že je dokážeme odložit a věnovat se zejména zastavení korupce, rozkrádání a zlepšení zdravotnictví, školství, dopravy a dalších oblastí. Věřím, že pokud my křesťané přineseme pro zemi dobré řešení, uděláme křesťanství mnohem lepší reklamu, jako kdybychom lidem vnucovali zákazy a příkazy.

Máš už vytipovaná konkrétní témata, kterým se budeš věnovat?

Ano, ekonomika a podnikání, rodinná politika a pomoc pronásledovaným pro náboženské přesvědčení v zahraničí. 

Do parlamentu vstupuje několik křesťanů. Existují nějaké plány o vytvoření nějaké křesťanské platformy, kde by se jednotliví členové parlamentu například modlili nebo sdíleli?

 Ano, věřím že se budeme pravidelně spolu modlit jako dosud, jen teď nás bude mnohem více.

 Budeš se snažit přitáhnout do veřejného života i další křesťany?

 Samozřejmě, věřím že křesťané mají speciální pověření zlepšovat život svých spoluobčanů a svítit svým životem a tak šířit evangelium. Těsně před volbami jsem byl na konferenci v Banské Bystrici, kde se setkalo 400 mladých křesťanů a otevřeně jsem je pozval, aby se nebáli jít do politiky a poslouchali Boží povolání. V tom bych chtěl pokračovat i v budoucnu, také umožnit mladých lidem stáže a účast v našich týmech.

 Kdo je tvůj politický vzor?

 Inspirací jsou pro mě tři křesťané, pro které byla jejich víra samozřejmou součástí jejich života, a svým zemím přinesli mnoho dobrého. Jsou to Konrad Adenauer, Robert Schuman a James Carter.

 Za co by se křesťané nyní po volbách měli modlit?

 Za jednotu křesťanů, za ochranu před útoky, za to, aby se do vlády nedostali lidé se špatnými úmysly. Za to, aby se podařilo prosadit mnoho dobrých změn, které zlepší život lidí, prosadí spravedlnost a zjeví tajné věci. To je to, co na Slovensku potřebujeme – pravdu, upřímnost, naděje, spravedlnost, otevřenost, poctivost, důkladnost, píle, pokoru. V tom můžeme být my křesťané dobrým příkladem a věřím, že těm lidem přineseme i víru.

Autor: Michal Nosál  Datum: 9. března 2020  Foto: Facebook – Peter Kremský v NR SR

Tags: ,,,,,

1 Komentář

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář