Peter Liba: Snažím sa byť zodpovedný politik, nie populista

Peter Liba je poslanec mestského zastupiteľstva v Košiciach a aktivista proti hazardu. V nadchádzajúcich parlamentných voľbách kandiduje za stranu OĽaNO.

Prečo si sa rozhodol kandidovať vo februárových parlamentných voľbách?

V politike som už istý čas, zatial som však svoje povolanie vnímal skôr na lokálnej úrovni. V poslednom volebnom období som si však uvedomil, že určité problémy je reálne možné riešiť iba na celorepublikovej úrovni. Jedným dychom je však potrebné dodať, že na lokálnu politiku nemožno nikdy zanedbať, pretože práve v regiónoch a mestách je korupcia ľahšie skrytá a dokáže prekvitať aj do vyšších pozícií. Na celorepublikovej úrovni to však nesie väčšie následky. Súčasná vláda dokazuje každým dňom nielen svoju nekompetentnosť, ale v súčasnosti je už každému jasné, že je silne prepojená na mafiu a žiaľ už nikdy nezmyje krv zo svojich rúk. Okrem toho však cítim potrebu preniesť agendu, ktorú riešim, z komunálnej úrovne do celoplošných rozmerov, či ide o obmedzenie hazardu, riešenie rómskej problematiky, podpora mladých rodín či rozvoj regiónov na Slovensku.

 

Bolo to dlhšie rozhodovanie alebo skôr impulzívnejšie?

Určite dlhšie. Predsa len, rozhodnutia tejto váhy si vyžadujú dlhodobejšie zváženie situácie a pomerov. Síce v komunálnej politike, respektíve občianskom aktivizme, participujem už dlhšie, vstup do “veľkej” politiky predstavuje vážnejšie rozhodnutie. Spraviť ho sám by bolo nezodpovedné. Konzultoval som to predovšetkým s mojou rodinou, ktorej sa to dotýka prvotne – ako muž mám v prvom rade zodpovednosť práve voči svojej rodine. Do politiky by som určite nevstúpil, ak by som si nebol istý tým čo všetko to prináša a čo všetko ma to, alebo nás to, bude stáť.

 

V strane OĽaNO pôsobí aj poslanec Marek Krajčí. Bol to on, kto ťa pozval na kandidátku?

Marek ma už dlhší čas povzbudzoval, aby som kandidoval za OĽaNO. Doteraz som veľkej politike odolával, no v posledných rokoch mi dochádzali pádne dôvody a cítil som potrebu prebrať zodpovednosť. Oficiálna ponuka ku kandidatúre prišla od predsedníctva hnutia. Kandidátnu listinu tvorí väčší počet ľudí, nie je to tak jednoduché, hnutie sa snaží totižto vytvoriť čo najkvalitnejšiu kandidátnu listinu. Myslím si, že tento rok dokázalo predsedníctvo OĽaNO vytvoriť jednu z najkvalitnejších kandidátnych listín vôbec. Prirodzene cítim veľkú česť a zodpovednosť byť na tejto kandidátke.

 

Aké spolu máte vzťahy?

S Marekom sa poznáme už dlhšie. Máme priateľské a veľmi korektné vzťahy. Hodnotovo i obsahovo si veľmi sedíme. Obaja sme z kresťanských spoločenstiev, máme podobný background. Obaja sme veľmi rodinné typy, Marek má päť detí, ja som požehnaný štyrma. Plánujeme spolu rôzne projekty na pomoc ľuďom v núdzi, ako Potravinová banka cez ktorú by sme chceli distribuovať potraviny medzi tých najchudobnejších. V prípade, ak by sme boli obaja zvolení, považujem ho za jedného z mojich spojencov v NR SR.

O hlasy veriacich obyvatelov sa bude uchádzať viacero strán. Prečo by mali voliť práve teba, prípadne stranu OĽaNO?

 Toto je veľmi dobrá otázka, ktorú si každý kandidát musí položiť predtým než ide kandidovať. Pre mňa je nesmierne dôležité, aby aj kresťanskí a konzervatívni voliči mali adekvátne zastúpenie v parlamente. V poslednej dobe sa na Slovensku vyrojilo množstvo individuí a politických zoskupení, ktoré sa snažia tváriť, že sú kresťania, no pri tom len úžitkujú na rozštiepenosti konzervatívnych hlasov. Je smutné, že z takejto situácie ťažia najmä fašisti či populisti. Hnutie OĽaNO sa už od svojho vzniku profilovalo ako hnutie, ktoré sa nehanbí pozvať na svoju kandidátku osobnosti z kresťanského prostredia. Doposiaľ v každých voľbách dostalo OĽaNO do parlamentu, alebo do regiónov či do Európy veľký počet takýchto ľudí, ktorí podľa mňa urobili veľký kus kvalitnej práce. Práce, ktorá so sebou nesie výsledky a to je pre mňa veľmi dôležité. Sú to ľudia, ktorí nemenia svoje politické presvedčenie podľa najnovších trendov. Sú to ľudia, ktorí v minulosti dokázali svoje kvality, morálne zázemie a aj napriek tomu, že sú z rôznych denominácií a spoločenstiev dokážu nájsť kompromis a ísť za spoločnými cieľami. Po spojení s Kresťanskou úniou si myslím, že máme momentálne z konzervatívnych strán najsilnejšiu kandidátku, čo sa týka veriacich ľudí. Nechcem však ukazovať prstom a porovnávať kresťanskosť OĽaNO s kresťanskosťou iných strán. Každý by si mal v prvom rade popratať vo vlastnom dome. Zameriavam sa hlavne na svoju prácu a svoje ovocie. Nech nás v tomto ohľade radšej hodnotia voliči.

 

V súčasnosti pôsobíš ako mestský poslanec. Aké sú tvoje hlavné témy a úspechy?

 Spočiatku som bol 5 rokov poslancom v mestskej časti Terasa, kde som mimo iných vecí pomohol presadiť napríklad participatívny rozpočet, teda právo obyvateľov rozhodovať o rozpočte mestskej časti. Myslím, že sa občanom páčila moja práca, keďže som prakticky bez kampane a reklamy dokázal získať pomerne silný mandát na mestského poslanca. Snažím sa byť zodpovedný politik, nie populista, čo sa nie vždy môže stretnúť s úspechom. Za ten rok bolo potrebné učiniť aj nie populárne rozhodnutia. V súčasnosti sa venujem najmä problematike hazardu v Košiciach. Pred nedávnym časom sme spolu s kolegami predložili všeobecne záväzné nariadenie na reguláciu hazardu. Hazardu by som sa určite chcel venovať aj v parlamente.

Čo by si rád v prípade zvolenia na slovenskej politike zmenil? Kde vidíš hlavné nedostatky súčasnej politiky?

 Ako som už predtým spomenul, rozhodne by som chcel pokračovať v riešení problematiky hazardu. Začal by som nedostatkami súčasnej politiky. Posledné roky vierohodne dokladujú stav našej republiky, ktorá sa nesie v znamení neefektívnych opatrení, ale najmä pribúdajúcich prípadov korupcie. Tá zasiahla už najvyššie priečky a aj keď môžeme pozorovať, že veci sa dali do pohybu, spravodlivosť v našom štáte stále funguje v strašných podmienkach. Práve korupcia a zlodejiny, či nárast politického extrémizmu, ktoré sa za poslednú dekádu stali poznávacím znakom mafiánskych vlád ma donútili k mojej kandidatúre. Svoju zodpovednosť cítim predovšetkým voči sociálnym témam nielen vo vzťahu k obyvateľom, ale aj samotnému štátu. Mnoho problematických tém zatiaľ nenašlo svoje riešenie len kvôli neefektívnosti opatrení, ich zlému nastaveniu či inkopetentným zákonodarcom. Nezodpovedným nastavením systému tak trpia aj ľudia, aj štát.

Čo teda zmeniť? Na začiatok by úplne stačilo položiť základy pre správne fungovanie štátu a jeho sociálnych opatrení, a to zastavením zlodejín a korupcie, potrestaním vinníkov a naštartovaním nového, a predovšetkým zodpovedného, prístupu k politike. V prípade zvolenia si svoje pôsobenie v parlamente viem predstaviť najmä vo Výbore NR SR pre sociálne veci, respektíve vo Výbore NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Dané tématické okruhy sú mi hodnotovo blízke a dôverne známe aj z môjho komunálneho a občianskeho fungovania. V základe by som sa snažil o presadenie obmedzenia kasín a herní, ktoré okatým spôsobom devastujú sociálne zázemie mnohých rodín a jednotlivcov. Dôležitou témou je pre mňa aj podpora mladých rodín, kde sa otvára priestor pre nastolenie politiky štátom budovaných nájomných bytov. Táto téma mi je veľmi blízka. Predsa len som rodinný typ, mám 4 deti tuto na Slovensku a jedno adoptované na diaľku v Keni. Nemôžem opomenúť ani rómsku problematiku, ktorej sa ako aktivista venujem už dlhšie obdobie. Naša činnosť dokázateľne prináša svoje ovocie a riešenie otázok integrácie a sociálnych tém rómskej menšiny je v súčasnosti nevyhnutnou záležitosťou. Rovnaký význam pre mňa má aj téma rozvoja regiónov naprieč Slovenskom. Je neprípustné, aby menej rozvinuté regióny ďalej stagnovali bez akejkoľvek pomoci zo strany štátu a politikov, ktorí sa vyhýbajú problémom obyčajných ľudí.

Mojím hlavným záujmom sú teda sociálne témy a ich správne riešenia na politickej úrovni. Kandidatúru vnímam ako vlastnú zodpovednosť konať v prospech slabších či znevýhodnených, ktorí pomoc od štátu a spoločnosti skutočne potrebujú. Nestačí však len občianky aktivizmus, zmena je potrebná aj na vyšších priečkach. Moje presvedčenie plynie predovšetkým z mojej kresťanskej viery, solidarita medzi ľuďmi a rodinami je nevyhnutná pre správne a plnohodnotné fungovanie spoločnosti.

 

Aké sú hlavné výzvy, ktorým podľa teba cirkev dnes čelí?

 Cirkev, ako spoločenstvo veriacich ľudí, sa počas celej svojej histórie snažila uvedomiť si svoje poslanie dané Bohom a zjavené v Svätom písme. Reflektovanie potrieb spoločnosti, v ktorej cirkev existuje, je jedna z hlavných úloh cirkvi. Cirkev dneška, cirkev 21. storočia, je tiež vystavená výzvam tejto doby. Cirkev je Božím nástrojom na tejto zemi. Výzvy ľudí a ich potreby, zápasy či problémy, sú rovnako výzvami aj pre Cirkev. Najväčšiu aktuálnu výzvu vnímam vo zvestovaní evanjelia Ježiša Krista, evanjelia Božej lásky k človeku a jeho potrebám. Nádej patrí k dôstojnosti človeka, ako Božieho obrazu, a je v istom zmysle prirodzeným ľudským právom. Cirkev má byť nositeľom tejto nádeje.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

 

 Autor: Michal Nosál   Datum: 5. únor 2020 Foto: Peter Liba s rodinou  

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář