Piper k jádru problému mezi arminianismem a kalvinismem

Mladý kazatel se obrátil na Johna Pipera s dotazem na téma spásy a svrchované Boží moci. Zmínil, že se zúčastnil debaty, v níž jeden křesťan řekl, že Duch svatý uschopňuje každého člověka potenciálně uvěřit v Boha, pokud se rozhodne spolupracovat. Posluchač uvedl, že je reformovaný křesťan, který věří ve svrchovanou Boží moc ve spasení.

„Věřím, že jsme spaseni milostí skrze víru a tato víra není naším „vlastním skutkem“, nýbrž spíše „Božím darem“, který přichází k vyvoleným (Efezským 2,8).“

Jeho dotaz směřoval k jádru rozdílu mezi teologii arminianismu a kalvinismu a Boží svrchované moci v procesu spásy. Baptistický teolog a zakladatel biblického semináře, John Piper, je znám pro svojí vášeň pro kalvinismus a reformovanou teologii.

„Existují dva velmi odlišné pohledy na to, jak funguje Boží milost při přivádění lidí z duchovní temnoty a nevěry do světla, života a víry, které nazýváme spásou a spojením s Kristem,“ řekl v úvodu Piper.

https://www.jakdonebe.cz/?utm_source=krestandnes&utm_medium=banner&utm_campaign=hlavni_stranka_2021

Jeden pohled na tuto problematiku označil kvůli jednomu z jeho nejvýznamnějších obhájců, kterým byl Jacob Arminius, arminianismem. Tím druhým přístupem je kalvinismus po Janu Kalvínovi.

Piper objasnil, že oba tyto pohledy se shodují na tom, že bez Boží milosti v lidském srdci existuje pouze smrt a nevěra. Člověk není schopen změny v srdci, která je nezbytná pro spásu.

Doplnil, že arminianismus souhlasí s kalvinismem, že hříšný člověk nemůže vyprodukovat život ani vytvořit víru. Rozdíl podle Pipera spočívá v tom, co Boží milost koná v lidském srdci a jak to souvisí s vůlí člověka.

Umožňující milost (prevenient grace) je frází, kterou arminiáni obvykle používají k popisu práce Boží milosti, která předchází samotnou víru. Arminiáni tvrdí, že bez toho by nepřišla ani víra, zkonstatoval americký teolog.

Piper dále citoval armianianského teologa Rogera Olsona z jeho knihy Proti kalvinismu. (Against calvinism). „Pokud někdo přijde ke Kristu s pokáním a vírou, je to jen proto, že to způsobila Boží ‚umožňující milost‘,“ napsal Olson.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Wesley podle Olsona potvrdil původní hřích a úplnou zkaženost a duchovní bezmocnost, ale také potvrdil Boží univerzální dar umožňující milosti, která obnovuje svobodnou vůli člověka.

Klasická arminiánská teologie dává hříšníkovi možnost reagovat na evangelium pokáním a vírou díky Boží milosti. Boží spasitelná milost obnovuje svobodnou vůli člověka, která může přijmout nebo odmítnout Krista, tvrdil Olson.

Takže umožňující milost přivede člověka z hříchu do bodu, kdy může přijmout nebo odmítnout Boží práci ve svém srdci, vysvětlil Piper. Otázkou podle Pipera je, který z těchto pohledů je biblický.

Podle arminianismu nevykonává tento rozhodující okamžik v obrácení člověka Bůh, poznamenal a dodal, že kalvinismus říká, že Bůh překonává veškerý náš odpor a otevírá oči našich srdcí vůči Kristu.

„Věřím, že Boží spasitelná milost nejen obnovuje svobodnou vůli, která může přijmout nebo odmítnout Krista, ale otevírá naše slepé oči a dává nám možnost vidět přesvědčivou pravdu a krásu a hodnotu Ježíše,“ řekl Piper.

V jedné panelové diskusi nad otázkou spásy, Piper popsal tento proces jako, když si někdo sedne na kraj postele, ve které spí člověk, a zvolá na něho, aby se probudil. Vysvětlil, že takto k nám přichází Bůh a svým voláním probouzí spící srdce člověka k životu s Ním.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: -mn-  Datum: 30. černa 2019  Foto: Wikimedia Commons – John Piper

Tags: ,,

4 Komentáře

 1. Vždycky jde o svobodnou vůli. Jediný Bůh poslal zapečetěné pozvánky na svatbu ale vždy je to o svobodné vůli jestli člověk přijme tuto pozvánku od Ježíše. Z židů z každého kmene pozval 12.000.. dohromady 144.000 ale už Pavel jasně říká, že některé větve odpadly a budou naroubované jiné z pohanů a opět to bude o svobodné vůli.

  Odpověď
 2. Když si použijeme jako příklad „obrácení“ apoštola Pavla, pak je to typický kalvinistický vzor. Bůh proměnil jeho zaslepené a nenávistné srdce vůči křesťanům, přímo zázračným způsobem. Nenávist se proměnila v lásku a Pavel na této proměně neměl žádnou zásluhu. Byl si zcela spolehlivě vědom, jakou proměnu s jeho srdcem vykonal Bůh a nebyla žádná moc ani síla, která by jeho proměnu zvrátila nebo alespoň zpochybnila. Ale to je příklad vztahující se na apoštola Pavla a stejně tak věřím, že jsou i jiné (individuální) cesty a způsoby našeho „obrácení“ na naší životní poutí a celkové proměně. Věřím, že nám byla dána možnost být stejnými činiteli, jako Bůh – být součástí živého, Božího Stvoření.

  Odpověď
  • Pavel ale v jediného Boha věřil. Otevřel mu oči aby poznal, že přebývá v Ježíši. Však ani dnes většina židů nevěří v Ježíše ale až se jim otevřou oči a poznají, že mesiášem je opravdu Ježíš dojde u nich taky k obrácení. Jinak řečeno oni mají a věří v Otce stále…jen ho nepoznali v Ježíši.

   Odpověď
   • No vidíte, věřit v Boha, ještě vůbec nemusí znamenat, že máme v srdci Kristovu lásku. V Boha jistě věří i démoni, ale mají z něho hrůzu. Je sice hezké, že mnozí tvrdí, že je Bůh jenom jeden – což je pravda – ale chybí jim Kristus.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář