Počet katolíků roste na všech kontinentech s výjimkou Evropy

V souvislosti s misijní nedělí, která připadá na 24. října, předložil Vatikán některé statistiky o působení katolické církve ve světě.

Podle Statistické ročenky církve srovnávající údaje z roku 2019 s rokem předchozím, se počet katolíků na světě zvýšil o 17,7 %. K nárůstu dochází na všech kontinentech s výjimkou Evropy. Významně se zvýšil také počet laických misionářů, o více než 34 000, jejich celkový počet je nyní 410 000. Pokud jde o kněze, v úhrnná bilance je sice pozitivní (+271), ale pouze díky růstu povolání v Africe(+1 649) a v Asii (+1 989). Výrazný pokles byl opět zaznamenán v Evropě (-2 608), následované Amerikou (-690) a Oceánií (-69). Podle údajů ročenky v roce 2019 sloužilo na celém světě 414 336 kněží.

V souvilosti s misijní nedělí byly připomenuty také údaje o angažovanosti církve v oblasti výchovy a vzdělání. Katolická církev provozuje 72 667 mateřských škol, 98 925 základních škol a 49 552 středních škol po celém světě. Dále se stará o 2 395 540 středoškoláků a 3 833 012 vysokoškoláků. Důležitá je také přítomnost charitativních a podpůrných institucí, které církev ve světě provozuje a které zahrnují, abychom uvedli jen několik čísel, 5 245 nemocnic s největším zastoupením v Africe a Americe; 14 963 léčeben, většinou v Africe a Americe. Kromě toho vede také leprosária, domovy pro seniory a postižené, sirotčince a další charitativní insituce. 

Autor: Vatikánský rozhlas Datum: 22. října 2021 Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,,,,

1 Komentář

  1. Vladimír Neškudla

    Ten článek obsahuje chybu, která byla převzata ze špatného českého překladu. Podíl katolíků na celosvětové populaci je 17,7%. Nejde tedy o meziroční nárůst – ten je okolo cca 15 mil. osob ročně na 1,344 mld. katolíků.

    (On the same date, December 31, 2019, Catholics in the world numbered 1.344.403.000 units with an overall increase of 15.410.000 units compared to the previous year) Zdroj: viz. http://www.fides.org/en/attachments/view/file/WORLD_MISSION_DAY_-_CATHOLIC_CHURCH_STATISTICS_2021.docx .

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář