Počty církevních pohřbů rok od roku klesají, loni necelá pětina

Praha – Počty církevních pohřbů rok od roku mírně klesají. V loňském roce jich bylo 20.642, což bylo nejméně od vzniku České republiky. Církevní pohřeb mělo 18,4 procenta zemřelých. V tiskové zprávě to dnes uvedla Česká biskupská konference (ČBK). Letos navíc epidemiologická opatření proti šíření koronaviru výrazně ovlivňují způsob loučení se zesnulými i letošní Dušičky, které připadají na dnešek.

V roce 2018 bylo vystrojeno 21.381 církevních obřadů, v roce 2017 jich bylo 21.173, před rokem 2000 překračovaly každoročně 30.000. Mezi církevními pohřby na rozdíl od běžného pohřbu převládá i přes vyšší cenu pohřeb do země nad kremací. Do počtu církevních pohřbů se tak spíše než neochota investovat do důstojného rozloučení promítá skutečnost, že pozůstalí nemají k víře takový vztah. Počty zemřelých jsou v ČR od roku 1997 více méně stabilní, pohybují se kolem 111.000 zemřelých ročně. V roce 2019 zemřelo podle Českého statistického úřadu 112.040 lidí.

Podle ČBK někteří pozůstalí nedopřejí svým zemřelým, byť byli pokřtěni, církevní pohřeb v kostele či na hřbitově. Téměř tři čtvrtiny zesnulých, kteří matrikově patřili ke katolické církvi, pravděpodobně nemá církevní pohřeb. Zemřelí, kteří nežili s církví a nedali pozůstalým pokyny, že si přejí být pohřbeni s církevním obřadem, bývají tak většinou pohřbíváni světsky.

V nynější době protikoronavirových opatření se pohřby bez obřadu stávají nevyhnutelnými. Církev nabízí podle ČBK řadu možností, jak zajistit důstojné rozloučení a poskytnout potřebnou útěchu pozůstalým i v současných obtížných podmínkách. Jde například o obřad uložení do hrobu pod širým nebem nebo přípravu zádušní mše, kterou lze uspořádat po uvolnění epidemiologických opatření.

Podle dřívějších informací ČBK, jsou u církevních pohřbů dlouhodobě téměř dvě třetiny pohřbů do země a třetina připadá na kremace. U necírkevních pohřbů je to naopak, klasické pohřby do země jsou na ústupu. Podle Společnosti přátel žehu jsou tři čtvrtiny zemřelých při běžném pohřbu zpopelněny, Správa pražských hřbitovů udává až 90 procent zpopelněných těl.

Pohřbů se dotýkají i opatření, která mají zabránit šíření koronaviru. Od 22. října může na pohřeb dorazit nanejvýš deset lidí, před tím platilo krátce omezení na 30 lidí. Kvůli nízkému počtu povolených smutečních hostů nabízejí pohřební služby pozůstalým například streamování obřadu.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: ČTK Datum: 2. listopadu 2020 Foto: Pixabay – ilustrační

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář