Pojďme pomáhat a ne zabíjet

Praha – Politici opět otevřeli diskusi o tom, zda bude v Česku možné legálně usmrcovat nevyléčitelně nemocné, trpící pacienty. Poslankyně Věra Procházková (ANO), která chce do začátku příštího roku předložit zákon, jenž by do českého právního řádu zavedl eutanazii, uspořádala ve Sněmovně konferenci, na které vystoupili experti z evropských zemí, kde je eutanazie už uzákoněná.

V parlamentu před časem debatovali i odpůrci eutanazie z lékařského a hospicového prostředí. Ti upozorňují na to, že nevyléčitelně nemocní už dnes, právě díky rozvoji paliativy, netrpí tak, aby museli z tohoto světa odcházet předčasně a s pomocí lékaře.

Procházková Právu řekla, že si chce především poslechnout argumenty expertů ze zemí, kde mají s eutanazií zkušenosti. „Čekáme na jejich rady. Do konce roku bych pak měla zákon předat legislativcům, v únoru by mohl být načten,“ sdělila Právu Procházková. V debatě uvedla, že k napsání zákona ji vedly dlouholeté zkušenosti anestezioložky a záchranářky, ale i z osobního života. „Když zemřela moje matka, řekla jsem si, že takovou smrt, jako měla ona, nikomu nepřeju,“ řekla.

Spolutvůrce zákona, pirátský poslanec Lukáš Bartoň, zdůraznil svobodu volby. „Žádný lékař nebude mít povinnost eutanazii provádět a pacient může učinit svou žádost pouze na základě všech informací o možnostech v terminálním stadiu nemoci. Pacient nesmí být při svém rozhodování pod tlakem finančním ani žádné zájmové skupiny a zákon musí mít pojistky proti zneužití.“

Mezi odpůrce eutanazie patří například přední odborník na onkologii a hematologii Pavel Klener. „Nejsem zastáncem eutanazie z mnoha důvodů. Lékař má pacienty zachraňovat, ne zabíjet,“ řekl Právu. Podle něj se dá tento institut zneužít. „Argument svobodného rozhodnutí například u pacientů s Alzheimerovou chorobou nefunguje,“ dodal. Moderní medicína si podle něj už umí s bolestí a utrpením poradit.

Odpůrcem je i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Ve stanovisku pro Právo zopakoval, že není zastáncem jejího uzákonění, jeho resort primárně podporuje kvalitní hospicovou péči. „Dnes je také možné využít institut dříve vysloveného přání, což znamená, že umírající pacient vysloví přání, aby ho lékaři odpojili od přístrojů a neresuscitovali. V novele zákona o zdravotních službách ho chceme ještě zpřesnit,“ napsal ministr.

Na iniciativu Procházkové zareagovala poslankyně lidovců Pavla Golasowská, která do Sněmovny před časem též sezvala odborníky, kteří jsou naopak odpůrci takového zákona. Nápady na uzákonění eutanazie velmi kritizovala lékařka a zakladatelka českého hospicového hnutí Marie Svatošová, která je držitelkou dvou vyznamenání od prezidentů Václava Havla a Miloše Zemana.

„Musíme se rozhodnout, jestli půjdeme cestou odstranění problémů, nebo odstranění člověka. Druhá cesta je pohodlná, rychlá a levná. Jistě je to velmi lákavé pro pojišťovny, jedna smrtící injekce za pár korun,“ nebrala si servítky. Příčiny v celospolečenské podpoře takového zákona jsou podle ní jak v medicínské, tak v osobní rovině. „Nepotřebujeme zákon o eutanazii, ale kvalitní a dostupnou paliativní péči a uzdravení mezilidských vztahů,“ řekla.

Právě rozvrácené vztahy mohou podle Svatošové za podporu eutanazie. „Dětem se zametá cestička, platí se za ně dluhy a pak by se, chudáci, měly starat o staré rodiče? Rodič bude mít možnost uklidit se dětem z cesty a ty se budou možná nedočkavě těšit na dědictví,“ uvedla. „Když člověk miluje a je milován, vůbec na eutanazii nepomyslí,“ dodala Svatošová.

Také podle Roberta Huneše, prezidenta Asociace zakladatelů hospicové paliativní péče a odpůrce eutanazie, může za současné volání po „milosrdné smrti“ spíše strach z umírání, opuštěnost a pocit, že jsme na obtíž.

„Pojďme péči zlepšovat, ne zabíjet bezmocné,“ řekl Huneš, který pak v nadsázce uvedl, že po zavedení zákona o eutanazii by mohlo v nemocnicích vzniknout „oddělení porážek“ a mobilní týmy, které budou eutanazii u pacientů doma provádět, by si mohly po vzoru policie dát na auta nápis „Pomáhat a utrácet“.

Autor: Hana Pinknerová  Datum: 24. října 2019  Foto:

Tags: ,

3 Komentáře

 1. Člověk je svobodná bytost a jediný Bůh ji dal svobodnou vůli. Tedy člověk ze své svobodné vůle má i právo na to svobodně se rozhodnout a odejít z tohoto světa. Zneužít lze všeho tedy argumentace zneužití je správná ale lze aplikovat úplně na vše. Zákon musí být tedy velmi dobře nastaven a hlavně musí být několikastupňový právě proto aby bylo minimalizováno zneužití. V dnešní době technologicky pokročilé už samotný prostředek, který zastaví funkce těla nemusí být podáván přímo lékařem ale může jej aktivovat člověk, který se rozhodl odejít…Je i pravda, že v dnešní jsou kvalitní prostředky na zmírnění bolesti ale NE pro všechny. Odpůrci by si mohli zkusit dát třeba pohlavní orgán do svěráku a pak na kvalitní prostředky na zmírnění bolesti a možná by si to po pár hodinách utrpení rozmysleli. Jediný Bůh si nelibuje v utrpení, právě proto přišel Ježíš. Je to Satan, který má radost s trpících. Ve Svatém písmu je znám příběh kdy Ježíš vyléčil nemocného v sobotu, proč to udělal mohl přeci počkat do neděle…

  14Protože děti mají účast na krvi a těle, podobně i on se jich stal účastným, aby skrze smrt zahladil toho, kdo má vládu nad smrtí, totiž Ďábla, 15a osvobodil ty, kteří byli strachem ze smrti drženi po celý život v otroctví.

  „Nyní přišla záchrana, moc a kralování našeho Boha a pravomoc jeho Krista, neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je obviňoval před naším Bohem dnem i nocí. 11Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví; a nemilovali svou duši až na smrt.

  Člověk, který ze svobodné vůle přijal Ježíše, nemusí mít strach ze smrti. Smrti vládne Satan a libuje si z utrpení, které může přinášet těm kteří jsou drženi v otroctví těla.

  Odpověď
 2. 51Hle, říkám vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, 52naráz, v okamžiku, při zvuku poslední polnice. Zazní polnice, a mrtví vstanou jako neporušitelní a my budeme proměněni. 53Neboť toto porušitelné tělo musí obléci neporušitelnost a toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost. 54Když toto porušitelné tělo oblékne neporušitelnost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost, tehdy se uskuteční slovo, které je napsáno: ‚Smrt byla pohlcena ve vítězství.‘ 55‚Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvůj osten? ‘ 56Ostnem smrti je hřích a mocí hříchu je Zákon. 57Budiž dík Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista.

  Ostnem smrti je hřích a mocí hříchu je zákon !!!. Kdo je s Ježíšem již není pod zákonem ale byla mu dáno milost…

  Odpověď
 3. Zajímavé svědectví trpícího člověka .. „zlaté“ paralympistky .. o jejím boji s neřešitelnou bolestí .. a finálním rozhodnutí
  „Opravdu se bojím, ale ty papíry o eutanazii mi dávají hodně klidu, protože vím, když toho budu mít dost, mám ty papíry,“ řekla.
  „Kdybych neměla ty papíry, myslím, že bych už spáchala sebevraždu.“
  Myslím, že sebevražd bude méně, když bude mít každá země zákon o eutanazii.
  Doufám, že všichni vidí, že se nejedná o vraždu, ale lidé díky tomu žijí déle. “

  https://www.theguardian.com/sport/2019/oct/23/paralympic-gold-medalist-marieke-vervoort-ends-her-life-in-belgium?CMP=fb_gu&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0sQGkVA1NfDBpD9V-Nl_0gGCZMzG6efCrvRwH5ARwgcntvg2PKpPFLdIE#Echobox=1571817562

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář