Pozvánka na Biblickou konferenci

Přijměte prosím pozvání na naši každoroční Biblickou konferenci, která se bude konat v termínu 24.–26.05. v Kulturním domě města Kroměříž!
Letošní téma nese název „Opravdu Bůh řekl…?“ (Gn 3,1). Proč jsme zvolili právě toto téma?

V souvislosti s Biblí si člověk klade řadu otázek. Nezřídka se však ptá: Můžeme se na Písmo spolehnout? Je Bible relevantní, hodnověrná a dostatečná? Opravdu Bůh stojí za tím, co říká? Do jaké míry jsou Boží výroky týkající se stvoření, manželství, spásy, Krista, života, světových událostí, nevíry, pekla nebo skonání světa závazné?

Slova „opravdu Bůh řekl…?“ zazněla již ve 3. kapitole knihy Genesis. Tazatelem nebyl nikdo jiný než had, jenž svou námitku adresoval člověku, který v té době pokojně pobýval v rajské zahradě. Bůh dal Adamovi s Evou srozumitelné pokyny k životu, hadova otázka v nich ale měla vyvolat pochyby, nejistotu a nejasnosti ohledně Božího slova. Jak to Bůh myslel? Co tím chtěl říct? Při bližším zkoumání zjistíme, že had svými slovy úlisně a vychytrale napadl hodnověrnost Božího slova. Boží výroky najednou začaly působit jako omezující, nelaskavé a bezohledné. Člověk začal pochybovat, zdali mu Bůh chce dopřát to, co je pro něho skutečně nejlepší. 

Satanova strategie se nezměnila ani dnes. Jak ve společnosti, tak v církvi vyvolává zmatek a nejistotu ohledně Božího slova. Bůh k nám promlouvá prostřednictvím Písma svatého stejně jasně a srozumitelně jako na počátku. Nabýváme-li opačného dojmu a pochybujeme-li o hodnověrnosti Božího slova, musíme hledat příčinu nejprve u sebe, nikoli v Písmu. Letošní Biblická konference se bude snažit posílit naši důvěru v Boží slovo, které nám poskytuje odpovědi na stěžejní morální i teologická témata.

Podrobnější informace naleznete na webové adrese: www.biblickakonference.cz

Těšíme se na společně strávený čas nad Božím slovem!
organizátoři Biblické konference 2024

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář