Pražský kostel sv. Ludmily na Vinohradech získal čestný titul basilica minor

Praha – Pražský kostel svaté Ludmily na Vinohradech získal titul bazilica minor, tedy menší bazilika. ČTK o tom dnes informoval tamní farář Jakub Karel Berka. Čestný titul basilica minor propůjčuje významným kostelům papež. Berka uvedl, že se ještě čeká, až papežovo rozhodnutí přijde v písemné podobě. Propůjčení titulu basilica minor má vyzdvihnout význam tohoto kostela pro okolí.

Zejména se takto označují poutní kostely, pozná se pak podle papežského znaku umístěném na kostele. Kostelů nesoucích titul bazilica minor jsou stovky, nejvíce jich je v Itálii. Vyšší titul má bazilica maior, je vyhrazen šesti nejvýše postaveným římskokatolickým kostelům.

„Pokud se podaří, aby kostel svaté Ludmily byl povýšen na basiliku minor, byla by to jediná svatoludmilská svatyně na světě a pátá bazilika v Praze,“ uvedl Berka. Dosud jim jsou baziliky svatého Jakuba Staršího na Starém Městě, Nanebevzetí Panny Marie na Strahově 1, svaté Markéty v Břevnově a bazilika svatého Petra a Pavla na Vyšehradě.

Kostel svaté Ludmily na náměstí Míru je jednou z dominant Vinohrad, je postaven z režných cihel a s břidlicovou střechou ve stylu severoněmecké cihlové gotiky. Jeho tvůrcem je architekt Josef Mocker (1835 až 1899). Trojlodní prostor je doplněn příčnou lodí, což vytváří v půdorysu tvar kříže, na něj navazuje presbytář. Při pohledu zvenčí to vytváří dojem gotické katedrály s věncem chórových kaplí.

Průčelí stavby dominuje schodiště oblíbené třeba při četných svatbách a vstupní tympanon představující žehnajícího Krista se sv. Ludmilou a sv. Václavem, který je dílem Josefa Václava Myslbeka. Interiér zdobí ornamentálně-figurální výmalba v takzvaném nazarénském stylu. Autorem ideové koncepce chrámové výmalby, tvořené několika tematickými cykly, jako jsou čeští patronové, mariánský a cyrilometodějský cyklus, výjevy ze života sv. Ludmily, starozákonní postavy, evangelisté či apoštolové je zdejší první farář, historik umění a zakladatel památkové péče v českých zemích Ferdinand Lehner (1837 až 1914).

Součástí chrámové výzdoby jsou okenní vitráže zobrazující světce a světice, které byly pořízeny farníky z řad vinohradských měšťanů. Hlavní neogotický oltář navržený architektem Mockerem je umístěn pod baldachýn nesený čtyřmi pilíři, na němž je umístěna socha patronky chrámu sv. Ludmily obklopené čtveřicí andělů.

Základní kámen ke stavbě chrámu byl položen 25. listopadu 1888. Slavnostní vysvěcení kostela se konalo 8. října 1893.

V duchovní správě působí tři kněží. Pořádá se tu festival varhanní hudby a řada koncertů. Kostel je vyhledávaným poutním místem k uctění sv. Ludmily.

Hrob sv. Ludmily se nachází v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě, přístup k němu je komplikovaný, neboť bazilika nepatří církvi, ale státu. Věřícím a poutníkům není umožněn volný vstup, připomíná Berka.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: ČTK Datum: 9. srpna 2022 Foto: Wikimedia Commons – kostel sv. Ludmily

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář