Předsedkyně Evropské komise von der Leyenová navštíví Taizé

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová plánuje navštívit křesťanskou komunitu ve francouzském Taizé. S bratry a mladými lidmi se setká 27. srpna a bude s nimi diskutovat o aktuálních evropských otázkách, jak oznámilo v pátek tamní společenství.

Taizé v Burgundsku je symbolem ekumenického hnutí a místem duchovního setkávání mladých lidí z celého světa. V současné době zde probíhá týden duchovních témat pro mladé lidi, který se mimo jiné zabývá tématem biologické rozmanitosti.

Pro bratra Aloise Lösera, představeného Bratrstva Taizé, je návštěva Ursuly von der Leyenové „důležitým znamením, že političtí činitelé a instituce vnímají a berou v úvahu touhy a odhodlání mladé generace“, uvádí se v prohlášení. Proto je návštěva předsedy Evropské komise „znamením naděje tváří v tvář vážným krizím současné doby“. Komunita Taizé chce dát mladým lidem pocit, že důvěra v Boha jim pomáhá „najít smysl života a převzít odpovědnost v každodenním životě“.

Ursula von der Leyenová, protestantská křesťanka, která vyrostla v dvojjazyčném německo-francouzském prostředí a je matkou sedmi dětí, vyhlásila rok 2022 „Evropským rokem mládeže“. Tématem roku je podpora mladých Evropanů při obraně a prosazování svobody, hodnot, příležitostí a solidarity, uvedla při zahájení iniciativy. Mladí lidé totiž velmi trpěli následky pandemie Covidu.

Mládež v Taizé

Od Velikonoc se týdenních setkání v Taizé, která se skládají ze společných modliteb, rozhovorů v malých skupinkách, tematických setkání a praktické práce, zúčastnilo více než 20 000 mladých lidí. Zváni jsou také odborníci z akademické sféry a politiky.

Ekumenické bratrstvo v Taizé tvoří asi 100 mužů z přibližně 30 zemí, a to jak z protestantské, tak z katolické církve. Asi čtvrtina z nich žije v malých bratrstvech v Asii, Africe a Jižní Americe. Tito bratři sdílejí svůj život s dětmi ulice, vězni, umírajícími a osamělými. Od srpna 1974, kdy se na „Sněmu mládeže“ sešly desetitisíce lidí, bratři z Taizé pravidelně organizují setkání mládeže ve všech částech světa. Kromě toho se setkání Taizé koná každoročně na Silvestra v některém z evropských měst a na nadcházející Nový rok je plánováno v Rostocku.

Autor: Vatikánský rozhlas Datum: 23. srpna 2022 Foto: Wikimedia Commons – von der Leyenová

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář