Představitel anglikánských věřících zkritizoval arcibiskupovo vyjádření vůči homosexuálům

Nejvyšší představitel anglikánských věřících arcibiskup Justin Welby z Canterbury, veřejně odsoudil řadu poznámek nigerijského arcibiskupa namířených vůči homosexuálům.

Ve svém prohlášení z 26. února arcibiskup Henry Ndukuba označil homosexualitu jako „smrtící virus“ a přirovnal ji „k droždí, které by mělo být naléhavě a radikálně odstraněno, aby to neovlivnilo celé těsto.“ Rovněž uvedl, že „sekulární vlády přijímají agresivní kampaň na podporu globální homosexuální kultury“.

Welby ostře odsoudil „nepřijatelné“ poznámky. „S tímto jazykem naprosto nesouhlasím a odsuzuji ho,“ cituje britského arcibiskupa portál Premier. „Podobná prohlášení dehumanizují tyto lidské bytosti.“

Arcibiskup poznamenal, že osobně napsal arcibiskupovi, že podobná vyjádření jsou nepřijatelná. „Napsal jsem soukromě arcibiskupovi, abych objasnil, že tento jazyk je neslučitelný s přijatým učením anglikánského společenství,“ uvedl ve svém prohlášení. „Toto usnesení schválilo jak tradiční pohled na křesťanské manželství, tak jasně odsuzovalo homofobní jednání nebo slova. Potvrdilo, že „všichni pokřtění a věřící, bez ohledu na sexuální orientaci, jsou řádnými členy Kristova těla.“

Arcibiskup Welby uzavřel své stanovisko s nadějí, že se anglikánské církvi podaří „nadále kráčet společně uprostřed mnoha rozdílů a v mnoha bojích.“ Vyzval také věřící, aby se k němu přidali v modlitbách za obyvatele a církev v Nigérii.

Arcibiskup Stephen Cottrell vyjádřil podporu Welbymu a uvedl: „Vítám a podporuji jasné odsouzení jazyka, který použil arcibiskup Ndukuba ve svém nedávném prohlášení,“ napsal arcibiskup z Yorku na Twitteru. „Sdílím jeho zármutek, že se lidé LGBTI + po celém světě budou ve výsledku cítit méně bezpečně.“ Biskup John Inge označil Welbyho výrok za „vynikající a mocný“.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 9. března 2021 Foto: YouTube – Justin Welby

Tags: ,,,,

3 Komentáře

 1. Církve by se měly jasně distancovat od ideologie LGTB a tuto ideologii nepodporovat. Jde o vzpouru proti Bohu.

  Odpověď
 2. 1.Kor. 6:9,10: „Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu, zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království. “ (SOB, Kralická Bible termín „arzenokoitai“ – arsen = muž + koitos = koitus, soulož – překládá jako „samcoložníci“. Podobně 1.Tm 1:9-10 a Řím 1:21-27).
  Pokud se někdo považuje za křesťana, nemůže žít v závažném hříchu. Církev má povinnost postupovat podle Ježíšových slov (Mat. 18,15-17) – napomenout, napomenout veřejně, vyloučit z církve.
  Považovat všechny „pokřtěné a věřící“ za řádné členy Kristova těla, bez ohledu na hřích, je postoj falešné milosti (jak píše Pavel Řím 6:1 „Máme zůstávat v hříchu, aby se rozhojnila milost? Naprosto ne!“).
  Je samozřejmě rozdíl mezi homosexuální orientací (přitažlivostí ke stejnému pohlaví) a praktikováním stejnopohlavního sexu. Hřích není samo pokušení, ale pokušení podlehnout.
  Poslední statistiky z USA varují. Počet lidí hlásících se k LGBT orientaci stoupl z 1,3% (narození před 1946) na 15,9% („generace Z“ – nar. 1997-2002). Tedy téměř 16% mladých Američanů se hlásí k jiné než heterosexuální orientaci. To není dáno jen „coming outem“, ale i faktem, že lidská sexualita je značně fluidní (proto je také bisexualita dvakrát více rozšířená než homosexualita). V antickém Řecku se většina mužů chovala bisexuálně (kromě manželek měli mužské milence). Když Platon píše v dialogu Symposion o „platonické lásce“ – píše o vztahu muže a chlapce. Řekové nebyli geneticky odlišní od lidí jiných kultur, jejich homosexualita a bisexualita nebyla vrozená – jejich chování bylo určováno tehdejšími společenskými normami. Stejné je to dnes.
  Údaje ke statistice jsem čerpal z „Is America Getting Gayer?“ https://askdrbrown.org/library/search/site/gayer

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář