Křesťan dnes

Představitelé tří největších církví ve společném prohlášení vyjádřili podporu ochraně přírody

Tři hlavní představitelé církve vydali bezprecedentní společnou výzvu věřícím, aby „poslouchali pláč země“ a podpořili kroky směřující k zastavení účinků změny klimatu.

Papež František, arcibiskup z Canterbury Justin Welby a pravoslavný ekumenický patriarcha Bartolomej ve Společném prohlášení k ochraně stvoření požádali křesťany, aby se modlili za to, aby se světoví politici na listopadové konferenci OSN o změně klimatu (COP26) v Glasgow přijali odvážné kroky směřující k ochraně přírody.

SOUVISEJÍCÍPapež ke Dni země: Příroda nás potřebuje

„Vyzýváme každého, bez ohledu na jeho víru nebo pohled na svět, aby se snažil naslouchat pláči Země,“ a aby každý přijal osobní rozhodnutí a přinesl „smysluplnou oběť kvůli Zemi, kterou nám Bůh dal.“  

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Britský portál Premier připomíná, že František stojí v čele 1,3 miliardy členů římskokatolické církve, Bartoloměj je duchovním vůdcem asi 220 milionů pravoslavných křesťanů a Welby je biskupem celosvětového anglikánského společenství, které má asi 85 milionů členů.

Všichni tři byli velmi aktivní v záležitostech životního prostředí a shodli se na tom, že změna klimatu a globální oteplování jsou alespoň částečně způsobeny lidskými aktivitami, jako je využívání fosilních paliv.

„Stojíme před tvrdou realitou: ztráta biologické rozmanitosti, degradace životního prostředí a změna klimatu jsou nevyhnutelnými důsledky našich činů, protože jsme sobecky spotřebovali více zdrojů Země, než naše planeta snese,“ uvádí se ve vyhlášení.

Nedávné extrémní povětrnostní jevy, přírodní katastrofy, záplavy, požáry, sucha a stoupající hladina moří ukázaly, že „změna klimatu není jen budoucí výzvou, ale také okamžitou a naléhavou otázkou přežití“.

Skotští biskupové uvedli, že papež František, který v červenci podstoupil chirurgický zákrok, by se měl konference v Glasgow zúčastnit, pokud mu to jeho zdravotní stav umožní.Vatikán bude 4. října hostit setkání světových náboženských vůdců a vědců, aby před setkáním ve Skotsku zaujali společné stanovisko ke klimatickým změnám.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 10. září 2021 Foto: Wikimedia Commons – Justin Welby

Exit mobile version