Převratný objev? V Římě se údajně našly ostatky apoštola Petra

Dva tisíce let po smrti apoštola Petra byly v Římě náhodně nalezeny úlomky kostí, které by mohly patřit jednomu z dvanácti Kristových apoštolů, stalo se tak během běžných restaurátorských prací v kostele sv. Marie.

Deník The Telegraph informoval, že pozůstatky apoštola Petra byly nalezeny v hliněných nádobách pod velkou mramorovou desku blízko středověkého oltáře kostela, který byl pro veřejnost uzavřen bezmála 35 let. Pod deskou byly objeveny dvě hliněné nádoby z období Římské říše, které by mohly skrývat ostatky apoštola Petra, třech dalších papežů a čtyř mučedníků prvotní církve. „Byly tam dvě hliněné nádoby nadepsáné jmény papežů: Petr, Felix, Kalixt a Kornelius,“ uvedl pracovník, který nádoby objevil, pro italský televizní kanál Rai Uno„Nejsem archeolog, ale okamžitě jsem pochopil, že jsou velmi staré. Když jsem se na ně díval, byl jsem velmi rozrušený,“ řekl.

Úlomky kostí byly předány k dalšímu zkoumání do Vatikánu, který oznámil, že je příliš brzy na to, aby se k tomuto objevu nějak vyjadřoval. Nejmenovaný diakon podle Catholic News Agency oznámil, že kosti budou podrobeny expertíze a dojde k porovnávání jejich DNA s ostatky uloženými ve Vatikáně.

Reklama

[adrotate banner=“29″]

 

Není známo, jak a proč by se pozůstatky apoštola a prvních papežů mohly nacházet v kostele sv. Marie, chrámu, který pochází z jedenáctého století. Jedna teorie tvrdí, že v době schizmatu v katolické církvi byly ostatky odvezeny z Vatikánu papežem Urbanem II, který soupeřil o papežský trůn se vzdoropapežem Klementem III., jenž měl podporu římského císaře Jindřicha IV. Podle The Telegraph byl chrám sv. Marie úzce spjat s papežem Urbanem II. a mohl by být považován za bezpečné místo k ukrytí kostí.

Apoštol Petr byl podle tradice ukřižován hlavou dolů v Římě v prvním století n.l. Jeho ostatky byly uloženy v hrobce ve Vatikánu, kde císař Konstantin později postavil chrám, který byl v 16. století nahrazen současnou bazilikou. Po druhé světové válce objevili archeologové rakev s nápisem v řečtině „Petros eni“ – „Zde je Petr“. Po důkladném prozkoumání dospěli odborníci k závěru, že ostatky patří člověku, který žil v 1. století n.l. Papež Pavel VI. je v roce 1968 prohlásil za ostatky apoštola Petra. Papež František vystavil úlomky kostí během bohoslužby v roce 2013. Bylo to vůbec poprvé, kdy došlo k veřejnému odhalení domnělých ostatků apoštola.

 

-mn- Foto: kostel Santa Maria/ Wikimedia

1 Komentář

  1. V Jeruzalémě je na Olivetské hoře malý hřbitov prvních křesťanů (u Dominus flevit), Mimo jiné je zde pohřben syn nebo vnuk Šimona z Cyreny, Zde byla nalezena i schránka na kosti s nápisem Šimon Petr, Nyní je v muzeu u Františkánského kláštera (u Kostela bičování).
    Tradice tvrdí, že Petr zemřel v Římě. Ovšem může se také mýlit, Těším se na výsledky genetických testů.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář