Při vykopávkách byly objeveny schody do jezírka Siloam – místa jednoho z největších Ježišových zázraků

Očekává se, že 2 700 let staré naleziště bude brzy otevřeno.

Probíhající vykopávky u bazénu Siloe v Davidově městě odhalily další schůdky z bazénu, místa, které je považováno za místo jednoho z Ježíšových uzdravujících zázraků.

Podle Janova evangelia Ježíš nařídil slepému muži, aby se v Siloe umyl a byl uzdraven.

„Jdi,“ řekl mu, „umyj se v tůni Siloe“ (což znamená „poslán“). Ten muž se tedy šel umýt a vrátil se domů a viděl.“ (Jan 9,7)

Tůň, původně postavená za vlády krále Ezechiáše, byla vybudována proto, aby v době obléhání Jeruzaléma zůstaly ve městě zásoby vody.

Během hasmonejského období byl tento bazén zřejmě rozšířen a vylepšen, včetně přidání schodů, které byly odhaleny při posledních vykopávkách.

Bazén byl později zničen a zakryt po zničení druhého jeruzalémského chrámu Římany v roce 70 n. l.

Celý text je k dizpozici na stránce Israel. cz Foto: All Israel News 10. září 2023

1 Komentář

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář