Příliš lidská teologie? Nová publikace představuje myšlenky Edwarda Schillebeeckxe

I když v české historii jsou poměrně populární různá reformní hnutí v katolické církvi, jméno belgického teologa Edwarda Schillebeeckxe zůstává v tomto směru mezi Čechy možná neprávem opomíjené. Lucie Kolářová z Teologické fakulty Jihočeské univerzity se proto rozhodla tuto skutečnost napravit. Ve své studii s názvem „Příliš lidská teologie?“ představuje českým čtenářům myšlenkové dílo muže, který se snažil přispět k tomu, aby východiskem k víře člověka byly jeho vlastní zkušenosti a poznání, a nikoliv pouze shora vyřčená dogmata.

Edward Cornelis Florentius Alfonsus Schillebeeckx (12. listopadu 1914, Antverpy – 23. prosince 2009, Nijmegen, Nizozemsko) byl belgický teolog a dominikán a jedna z významných postav evropské teologie. Roku 1965 založil spolu s Karlem Rahnerem časopis Concilium.

Světovou proslulost si Schillebeeckx zajistil především svou snahou „zlidštit“ církevní nauku, což zpočátku nevyvolávalo v katolické církvi příliš pozitivní odezvu. Schillebeeckxovy knihy Jezus, het verhaal van een levende (Ježíš, příběh života) a Gerechtigheid en liefde. Genade en bevrijding (Spravedlnost a láska, milost a osvobození) se setkaly u řady církevních představitelů se silnou kritikou a odmítáním.

Schillebeeckx se totiž ve svém díle snažil dostat do teologie určitou civilnost,“ řekla portálu ScienceZoom Lucie Kolářová. Ve Schillebeeckxově pojetí měly poznání Boha a cesta k víře vycházet v maximálně možné míře ze samotného člověka, a nikoliv jen z formulací, které jsou součástí církevní nauky, jenomže obvykle bývají běžným lidem těžko srozumitelné.

Příkladem může být třeba slovo spása, o němž si mnozí lidé neprávem myslí, že jde o jakýsi druh obchodu něco za něco,“ uvedla Kolářová. Spásu si přitom nelze vydobýt ani koupit. Dala by se opsat jako dosažení plnosti lidství, jako naplnění a dovršení člověka, jako stav, k němuž člověk dozrává a zároveň je mu to darováno. Se spásou se pojí i takové „světské“ významové kvality jako blaženost, štěstí a zdraví, kterým člověk ve svém životě rozumí a o které nejspíš usiluje.

Podle Schillebeeckxe však církev zejména od poloviny 18. století do poloviny 20. století málo zajímalo, jestli člověk dochází k poznání Boha prostřednictvím své zkušenosti, tedy tak, že otázky víry aplikuje na svou osobní zkušenost. „Spíše předkládala lidem církevní nauku jako něco hotového, jasně daného, tedy něco, o čem není třeba kriticky přemýšlet a jen je třeba to co nejrychleji pozřít,“ uvedla Kolářová.

Podle Schillebeeckxe by však církevní teze a formulace měly být pro člověka uchopitelné, člověk by o nich měl přemýšlet a mělo by být zřejmé, v čem spočívá jejich objektivní, univerzální význam a jak si jej lze subjektivně přisvojit. Tedy kde je onen „bod napojení“ v mém vlastním životě. „Takzvané pravdy víry nelze předkládat objektivisticky jako nezpochybnitelná (historická) fakta. Podle Schillebeeckxe křesťanské vyznání o Ježíši Kristu jako vzkříšeném zůstává navždy vyznáním a spíše než usilovat o pseudodůkazy bychom si měli dělat úplně jiné starosti. Totiž zda jsme my dnes jako vyznavači přesvědčiví a jestli se právě nezpronevěřujeme tomu, co bychom rádi uchovali. Jestli si náhodou nepleteme pevnost a věrnost se strnulostí,“ řekla Kolářová.

Schillebeeckx sám byl v roce 1978 povolán do Říma, aby vyjasnil některé sporné body svého teologického pojetí a absolvoval pohovory, v nichž měl své formulace vyjasnit.

Z dnešního pohledu bychom mohli tohoto belgického teologa označit za církevního rebela, ač to vlastně nebylo jeho úmyslem. Do té pozice se dostal tím, že prostě přemýšlel pravdivě, důsledně a neochvějně,“ uvedla Kolářová. Ve své studii předkládá českým čtenářům základní Schillebeeckxovy myšlenky a jeho mistrnou analýzu vzájemného vztahu mezi zkušeností, interpretací a kritikou. „Bůh tu není žádným objektem. Náboženská zkušenost znamená zakoušet svět způsobem, který jej nepřipravuje o jeho charakter tajemství,“ píše Kolářová.

Kniha „Příliš lidská teologie?“ vyšla v nakladatelství Pavla Mervarta v listopadu r. 2022. Zájemci si ji mohou mimo jiné půjčit či zakoupit v knihovně J. P. Ondoka na Teologické fakultě JU.

Mgr. Lucie Kolářová, Dr. theol., působí jako odborný asistent na katedře teologických věd Teologické fakulty JU a ve svém badatelském zaměření se zabývá teologickou antropologií, teologií stvoření a eschatologií. 

Pro ScienceZoom Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích se ptal Marek Kerles.

Autor: Tisková zpráva Datum: 11. ledna 2022 Foto: TZ

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář