Cane Ridge: Jedno z nejdůležitějších probuzení historie USA

 

Týden dlouhé stanové shromáždění v srpnu 1801 v Cane Ridge patří mezi nejdůležitější duchovní probuzení v křesťanské historii USA. Probuzení se událo ve státě Kentucky, který v té době neměl ještě ani 10 let. Pověst o Boží přítomnosti se rychle šířila mezi koloniemi a lidé z velkých vzdáleností přicházeli, aby se shromáždění mohli zúčastnit a pocítit Boží dotyk ve svých životech.

Celá Bourbon County, kde probuzení probíhalo, měla v té době 12 000 obyvatel a shromáždění se zúčastnilo 10 000 až 20 000 osob. Jeden z účastníků později napsal: „Do vzdálenosti jednoho kilometru jsem všude viděl klečící lidi, modlící se k Bohu.“ Organizátorem setkání byl presbyteriánský pastor Barton Stone, který toužil po obnově a návratu k biblické církvi. Zapojili se do něj také baptističtí a metodističtí pastoři.

Tradici stanových shromáždění přinesli do USA skotští kolonisté. V jejich domovině bývala zvykem týdenní stanová shromáždění, která končila v neděli Večeří Páně. Na platformě postavené ze dřeva byla položena kazatelna a po skončení jednoho kázání, začalo další. Tak to trvalo až do neděle, kdy proběhla Večeře Páně. V pondělí ráno však lidé stále zůstávali na svých místech, a tak shromáždění pokračovalo ještě dalších několik dní.

Duchovní temnota před probuzením

Duchovní obnovu ovlivnil slabý duchovní stav věřících na západě. Mnozí sem šli za vidinou levně získané půdy a materiální blahobyt se stal hlavní životní prioritou. Presbyteriánští misionáři informovali své vedení. „Všechny nově vytvořená města v této západní oblasti mají jen málo nábožensky založených lidí.“

Metodistický biskup Francis Asbury napsal o osadnících. „Když myslím na to, že ani jeden ze sta sem nepřišel naplňovat duchovní potřeby, ale spíše pro dostatek dobré půdy, domnívám se, že bude dobré, pokud jen někteří nebo aspoň ne mnozí ztratí své duše.“

Probuzení v Cane Ridge nemělo vliv jen na lokální duchovní situaci, ale je součástí období, které se nazývá Druhým velkým probuzení (Second Great Awaking), které zasáhlo celé Spojené státy. Brzy po stanovém shromáždění v Cane Ridge začal kázat presbyteriánský pastor Charles Finney, který se též nazývá otcem moderního probuzení (The father of modern revivalism). Druhé velké probuzení se datuje od roku 1801, začíná událostmi v Cane Ridge a trvá až do 20. let 19. století. První velké probuzení ve Spojených státech je spojeno se jmény George Whitefield a Jonathan Edwardse.

 

Autor: Michal Nosáľ

Foto: Wikimedia

Tags: ,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář