Probuzení v Pensacole na Den otců

Před 26 lety na Den otců, v neděli 18. 6. 1995, kázal v brownsvillském letničním sboru evangelista Steve Hill. Steve byl sedm let misionářem v Argentině a prožil zde léta mocného probuzení. Tisíce lidí přicházely v Argentině ke Kristu a mnoho lidí bylo uzdravených. Například během evangelizačních tažení lidé zažívali, že jejich zkažené zuby byly zaplněny, někteří vydávali svědectví a růstu třetích” zubů. Tyto zprávy byly potvrzeny mnoha sekulárními zubaři.

Neděle, kdy Steve kázal v Pensacole, se stala počátkem probuzení, které trvalo až do roku 2000. Během těchto pěti let navštívilo probuzenecká shromáždění asi 2,5 milionů lidí z celých Spojených států i mnoha dalších zemí všech kontinentů. Lidé, kteří chtěli shromáždění navštívit, stáli ve frontách několik hodin; často celý den od brzkého rána, aby se dostali do hlavního sálu. To, co zažívali během shromáždění, opravdu stálo za to.

Mocné uctívání vedené Lindelem Cooleym přivádělo shromáždění do Boží přítomnosti, která byla jedinečná a velmi silná. Lidé, jejichž víra zvlažněla, či kteří úplně odpadli od Ježíše, se vraceli a v slzách stáli či klečeli při výzvě.

Hlad po Bohu byl obrovský a bázeň Boží byla hmatatelná. V červnu 1997 jsme na tři dny Pensacolu navštívili a byl to nezapomenutelný zážitek. Nejsem emocionální člověk, ale měl jsem pocit, jako bych stál v elektrorozvodně, kde silně vibruje celá místnost. Před námi stáli dva distingovaní byznysmeni v oblecích. Po chvíli jsem viděl, jak se oba po celém těle chvějí jako osika a v očích mají slzy.

Brownsvillské probuzení bylo vedeno týmem pastora Johna Killpatricka, evangelistou Stevem Hillem, učitelem a apologetou Dr. Michaelem Brownem a již zmíněný Lindelem Cooleym.

[adrotate banner=“22″]

https://obchod.portal.cz/spiritualita/exotova-abeceda/

Jedním z účastníků tohoto probuzení byl evangelista Daniel Kolenda, kterému bylo v té době 17 let a který  zažil v Pensacole formující okamžiky svého života. Daniel vzpomíná na modlitební setkání, kdy se celá třída biblické školy modlila v slzách a úpěnlivých prosbách, mnozí leželi pod Boží mocí na zemi po celé hodiny. Daniel se také na pensacolské pláži “náhodou” potkal s evangelistou Bonnkem, kterému posléze napsal dopis, že by se chtěl stát součástí jeho služby. Daniel se do CfaN-u zapojil až po téměř deseti letech, ale Boží ruku v tomto propojení nelze přehlédnout.

Stejně jako s každým probuzením to bylo i s probuzením v Pensacole. Po několika letech ustalo. Jeho ovoce je ale nezpochybnitelné: Miliony zasažených a proměněných životů, mnoho Božích služebníků, kteří z něj vyrostli. Nicméně pravdou zůstává, že Boží oheň je potřeba rozněcovat každý den znovu. Není možné žít ze zkušenosti byť jedinečné a mocné po celý život. Modlím se, aby Boží probuzení navštívilo znovu i Českou republiku, aby lidé zatoužili po Ježíši a Jeho každodenní mocné přítomnosti a aby se Boží království šířilo v církvích i do společnosti.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Břetislav Šípek Článek z archivu Křesťan dnes Datum: 21. června 2021 Foto: YouTube – Steve Hill

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář