Proč má Čína zájem na selekci lidských embryí?

Obrovský nárůst preimplantační genetické diagnostiky zaznamenali poslední dobou v Číně. V pětiletém plánu ekonomického rozvoje označila vláda reprodukční medicínu dokonce za prioritu. V roce 2004 měly licenci na provádění preimplantační diagnostiky pouze čtyři reprodukční kliniky, nyní jich je čtyřicet. Co způsobilo takový nárůst?

Nedávno Čína slevila ze své politiky jednoho dítěte a mnozí manželé touží po druhém dítěti. Některé ženy ale nemohou např. z důvodu vyššího věku přirozeně otěhotnět, a tak volí početí dítěte ve zkumavce. To s sebou přináší vyšší riziko vývojových vad, proto je zapotřebí testovat vyrobená lidská embrya ještě před implantací, aby se tomu zabránilo. Reprodukční kliniky mohou provádět skríning pouze na závažná onemocnění. Nesmějí provádět selekci na základě pohlaví nebo fyzických vlastností, jako je výška či IQ.

Číňané většinou v preimplantační diagnostice nespatřují žádný etický problém, kdežto na západě se k ní lidé staví stále rezervovaně. Obávají se vytvoření elitní genetické třídy. Kritici hovoří o riskantním plánu vedoucím k eugenice spojované s nacistickým Německem a rasovými čistkami. Čína takovou zkušenost nemá. Čínský výraz pro eugeniku „yousheng“ (doslova „nejlepší pěstování“) má pozitivní význam – např. nekouřit v těhotenství nebo porodit kvalitnější děti. Číňané nemají preimplantační diagnostiku zařazenou jako otázku etiky, ale medicíny. „Existují etické problémy, ale když jde o vymýcení nemoci, je to pro společnost dobré,“ říká lékařka Qiao Jie, reprodukční specialistka a primářka gynekologicko-porodnického oddělení 3. fakultní nemocnice Pekingské univerzity.

 

 

Co to je preimplantační diagnostika?
Preimplantační genetická diagnostika je metoda používaná při asistované reprodukci. Lékaři vyberou tzv. „zdravé“ embryo bez konkrétní genetické zátěže ještě před jeho přenosem do dělohy matky. Tím má být vyloučeno riziko, že uměle počaté dítě ponese sledovanou genetickou zátěž.

Brněnská klinika reprodukční medicíny Repromeda na svém webu uvádí: „Pár proto nemusí řešit případná úskalí spojená s umělým přerušením těhotenství, která v praxi znamenají jak etická dilemata a psychickou zátěž pro celý pár, tak zdravotní komplikace pro ženu. Umělé přerušení těhotenství také může mít neblahý vliv na pozdější schopnost páru znovu otěhotnět.“

Celá procedura probíhá tak, že jsou „ženě po hormonální stimulaci odebrána vajíčka, následně oplozena a po pětidenní kultivaci embryí je pomocí mikromanipulátoru z vyvíjejícího se embrya bioptována (odebrána) skupina cca sedmi buněk. Tato metoda je k embryu velice šetrná a nepředstavuje žádné riziko pro budoucí plod“ – stojí na webu centra Repromeda.

Všechna „nevyhovující“ embrya jsou zlikvidována, a to ve stadiu blastocysty (5ti nebo 6ti denní embryo), nevyužitá „zdravá“ embrya jsou zamrazena.

 

Zdroj: Hnutí pro život
Foto: Pixabay

 

Kategorie: Společnost

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář