Rada vlády: Je třeba co nejdřív ratifikovat Istanbulskou úmluvu

Praha – Podle rady vlády pro rovnost žen a mužů je potřeba, aby Česko co nejdřív ratifikovalo takzvanou Istanbulskou úmluvu proti násilí na ženách a proti domácímu násilí. Přispělo by to ke zlepšení prevence i pomoci obětem. Vyplývá to z usnesení, které rada schválila v pondělí. ČTK o tom informovala vládní sekce lidských práv. Jednání rady řídil premiér Andrej Babiš (ANO) jako její předseda.

Istanbulská úmluva proti násilí na ženách vyvolává v Česku rozporuplné reakce. Podle sedmi křesťanských církví by ohrozila tradiční rodinu a postavila muže a ženy proti sobě. Podle zastánců má dokument chránit ženy – ale nejen je – před výpady a také odmítnout, že by ženy měly být v podřízeném postavení.

„Rada vyjadřuje potřebnost co nejrychlejší ratifikace Istanbulské úmluvy za účelem zlepšení prevence domácího a genderově podmíněného násilí a pomoci jeho obětem v ČR,“ uvedla ve svém schváleném usnesení rada. Vyzvala ministerstvo spravedlnosti, aby návrh na ratifikaci předložilo k připomínkám hned poté, co Senát schválí novelu trestního zákoníku. Tu by měla horní komora projednat do 19. listopadu.

Úmluva začala platit v roce 2014. Připojily se k ní dvě desítky zemí. Parlament měl dokument ratifikovat letos do konce června. Podle pravidel úmluvy by se měly upravit české zákony. Většina opatření už v české legislativě je. Zatím nebyly trestné vynucené sňatky, doplnit se měla také možnost postihu za násilnou sterilizaci a promlčecí doba kvůli stíhání za ženskou obřízku.

Dopady úmluvy se snaží objasňovat Úřad vlády. Uspořádal před nedávnem seminář a připravil brožuru, v níž shrnul „mýty a fakta“. Uvedl, že úmluva nemá smazat biologické rozdíly mezi muži a ženami, ale ty společenské. Nechrání jen ženy, vyzývá i k ochraně mužů či seniorů. Nemá zakázat Velikonoce, ale odstraňovat předsudky o podřízenosti žen. Ve školkách by se děti měly učit o rovnosti, lidské důstojnosti a nenásilném řešení sporů, stojí v seznamu. Vládní rada postup ocenila. Uložila svému sekretariátu, aby zajistil dostatek výtisků a jejich šíření mezi odborníky i laiky.

Rada podpořila také návrh, aby se mateřská a rodičovská dovolená přejmenovaly na mateřskou a rodičovskou péči. Přišla s tím skupina poslanců ze šesti klubů v čele s Alešem Juchelkou (ANO). Podle rady by taková úprava vedla k symbolickému uznání péče o děti a rodinu. Babišova vláda s novelou zákoníku práce s touto změnou nesouhlasila. Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) to zdůvodnil nedostatky v poslanecké předloze, která pamatovala na úpravu v pracovním kodexu, ale už ne v dalších asi 11 zákonech. Rada vyzvala ministerstvo práce, aby na odstranění nedostatků spolupracovalo.

Rada debatovala i o porodnictví. Kabinetu už dřív doporučila, aby se zabýval podmínkami pro provoz porodních domů. Ty jsou podle rady přísné a brání vzniku zařízení. Babiš na svém twitteru uvedl, že rada jednala o „pilotním projektu porodního domu, který by mohl být alternativním doplněním porodnictví“. Zákon porodní domy povoluje od roku 2012.

 

Autor: ČTK  Foto: Anobudelip.cz

3 Komentáře

 1. Horčička Ladislav

  Angry Mothers
  22 hod ·
  Konečně se rozvířila pořádná debata o Istanbulské úmluvě. Česká televize – jako veřejnoprávní médiu ale naprosto selhává. Zcela nepokrytě straní těm, kteří si ratifikaci úmluvy přejí za každou cenu. I za cenu rozvratu našeho právního řádu!

  Úmluva je na první pohled nezpochybnitelná – odsuzuje násilí na ženách. To je v pořádku, ale protože mnoho násilí se odehrává v soukromí, je těžké postihnout spravedlivě vinu. Už dnes se setkáváme s případy zneužití a falešných obvinění. Pokud nám záleží na spravedlnosti, nemůžeme před tím zavírat oči. Úmluva by ještě více podpořila ty, kteří považují za násilí byť jen výchovný pohlavek nebo jen verbální obranu v emotivní hádce. Dávala by mnohem větší pravomoci různým nevládním organizacím a jejich už dnes nepřiměřený vliv by nebylo možné nijak omezit.

  To jsou velká rizika, které není nutné podstupovat. Náš právní řád skýtá dost nástrojů na potírání násilí a je šílenost začít násilí posuzovat gender pohledem. Násilí je jen jedno a od toho jsou soudci, aby jednotlivé případy posoudili a přihlédli k lidským faktorům.

  A tak se ptáme – proč Česká televize nedá prostor odborníkům a nezorganizuje debatu, kde zazní všechny argumenty pro a proti?

  Doporučujeme velmi oficiální a zasvěcený pohled České advokátní komory.

  Citujeme:
  Někteří podporovatelé Istanbulské úmluvy si ve svých tvrzeních odporují. Úřad vlády například tvrdí, že ratifikace neznamená žádnou revoluci a nic zásadního se pro ČR ani po ratifikaci nezmění, pak je ovšem otázkou, proč úmluvu vůbec ratifikovat. V jejím důsledku se údajně má jen drobně měnit trestní zákoník přidáním nové skutkové podstaty zákazu ženské obřízky a dalších násilných činů známých ze systému šaría, někteří trestní odborníci však zdůrazňují, že takové jednání je u nás trestné a stíhatelné i dnes. Na druhé straně úmluva obsahuje řadu jednoznačných formulací, které dávají za pravdu spíše jejím odpůrcům, jež se obávají obrovského množství nových povinností. Jako příklad lze uvést následující citace: „Strany učiní nezbytná legislativní i jiná opatření …“ (čl. 4 odst. 1) „Strany podniknou zákonodárná i jiná opatření nezbytná pro splnění povinnosti zajistit …“ (čl. 5 odst. 2) „Strany se zaváží, že při implementaci a vyhodnocování dopadu ustanovení této úmluvy budou zohledňovat genderové hledisko …“ (čl. 6) „Strany učiní nezbytná legislativní i jiná opatření pro přijetí a prosazování celostátní efektivní, komplexní a koordinované politiky zahrnující veškerá relevantní opatření směřující k prevenci …“ (čl. 7 odst. 1). Pečlivé čtení úmluvy navíc naznačuje, že úmluva zasáhne všechny složky společnosti (viz čl. 7 odst. 3: „Opatření přijatá v intencích tohoto článku budou zahrnovat všechny relevantní aktéry, například vládní agentury, národní, regionální či místní zastupitelské sbory a úřady, národní instituce pro lidská práva a organizace občanské společnosti…“ nebo čl. 14 odst. 2: „Strany učiní vše nezbytné pro podporu zásad v neformálních vzdělávacích zařízeních a také v zařízeních sportovních, kulturních a volnočasových a v médiích.“). Vše také nasvědčuje tomu, že realizace opatření podle úmluvy bude extrémně finančně náročná (viz čl. 8: „Strany vydělí přiměřené finanční a lidské zdroje pro náležité uplatňování integrované politiky, opatření a programů zaměřených na prevenci a potírání veškerých aktů násilí spadajících do působnosti této úmluvy, a to i těch, jež zajišťují nevládní organizace a občanská společnost.“ Nebo čl. 13 odst. 1: „Strany se zavazují podporovat a pravidelně organizovat osvětové kampaně a programy…“), mj. proto, že bude třeba zřídit nové orgány a instituce (čl. 10 odst. 1: „Strany … vytvoří jeden či více oficiálních orgánů, jež budou zodpovědné za koordinaci, implementaci, monitoring a vyhodnocení strategie a opatření …“).

  Nejvíce kritiky směřuje proti riziku převýchovy společnosti, o čemž hovoří následující články: čl. 12 odst. 1 („Strany podniknou nezbytná opatření pro podporu sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů s cílem vymýtit předsudky, zvyky, tradice a další praktiky, jež jsou založeny na předpokladu podřízenosti ženy anebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů.“), čl. 12 odst. 4 („Strany učiní vše nezbytné pro to, aby každý se občan, obzvláště pak muži a chlapci, aktivně zapojili do prevence všech forem násilí, jež spadají do působnosti této úmluvy.“), čl. 14 odst. 1 („Strany podniknou kroky k tomu, aby ve formálních osnovách na všech úrovních vzdělávání existoval materiál k tématům, jako je rovnoprávnost žen a mužů, nestereotypní genderové role …“). Z těchto důvodů se proti ratifikaci úmluvy vyjádřila i Unie rodinných advokátů.

  http://www.bulletin-advokacie.cz/cak-proti-istanbulske-umlu…
  Na obrázku může být: jeden člověk nebo víc lidí
  13 komentářů72 sdílení
  111111
  To se mi líbí
  Zobrazit další reakce
  Komentář
  Sdílet
  Nejstarší
  Komentáře
  Kateřina Daičová
  Kateřina Daičová hrůza
  5
  Spravovat
  To se mi líbíZobrazit další reakce · Odpovědět · 21 h
  Miroslav Pavelka
  Miroslav Pavelka Česká televize, největší dezinformační kanál. Protičeský a protinárodní.
  32
  Spravovat
  To se mi líbíZobrazit další reakce · Odpovědět · 21 h
  Dáša Kaplanová
  Dáša Kaplanová pokud to politici schválí, máme se na co těšit, udávání, plno nešťastných rodin.
  11
  Spravovat
  To se mi líbíZobrazit další reakce · Odpovědět · 21 h
  Miloslava Menclová
  Miloslava Menclová Dobrý článek🙂
  4
  Spravovat
  To se mi líbíZobrazit další reakce · Odpovědět · 21 h
  Vladimír Kozlík
  Vladimír Kozlík Já mám pocit , že jsem se zbláznil. Buď já , nebo možná někdo jiný… Přestal jsem rozumět tomuto světu …
  21
  Spravovat
  To se mi líbíZobrazit další reakce · Odpovědět · 21 h
  4 odpovědi · 5 hod
  Břetislav Kubeš
  Břetislav Kubeš Navrhuji založit FB akci na organizovaný protest. Shrnout dopad této úmluvy na občany do jednoduchých bodů a pod to tento váš sloh pro lidi co rádi čtou. Něco jako PROTEST PROTI ISTANBULSKÉ ÚMLUVĚ – V ČESKU ŽENY NETÝRÁME atp.
  9
  Spravovat
  To se mi líbíZobrazit další reakce · Odpovědět · 21 h
  8 odpovědí
  Michal Janík
  Michal Janík Jelikož ratifikace není na programu dne, tak ČT debatu nedělá, páč by byla zbytečná. Ve chvíli, kdy by mělo dojít k ratifikaci a IÚ by tak byla na programu dne, tak se jistě začne debatovat v ČT, tak jako u každého jiného tématu a každé jiné problemati…Zobrazit více
  1
  Spravovat
  To se mi líbíZobrazit další reakce · Odpovědět · 21 h
  2 odpovědi
  Anna Stejskalová
  Anna Stejskalová Nejhorší není, co se v té „Smlouvě“ (Smlouvě v úvozovkách, protože má dlouhý a vznešený název) říká, horší je to, co je až na konci, ve vysvětlivkách. Ty už, jak je zvkem, nikdo nečte. A přávě o těch mluvil ve svém kázání, co rozbouřilo mediální vody, profesor Piťha. V DVTV o tom mluvil kněz Jan Balík. Podívejte se: https://video.aktualne.cz/…/r~15b1613cd63a11e8a4d90…/…
  7
  Spravovat
  To se mi líbíZobrazit další reakce · Odpovědět · 20 h
  1 odpověď
  Bender Ovčáček
  Bender Ovčáček kdo kouká na čt a je tady? trochu pokrytecké když tady čt jen haníte
  Spravovat
  To se mi líbíZobrazit další reakce · Odpovědět · 20 h
  2 odpovědi
  Jan Skokánek
  Jan Skokánek http://domacinasili.eu/
  Spravovat
  To se mi líbíZobrazit další reakce · Odpovědět · 20 h
  Jarmila Holušová
  Jarmila Holušová Ať si to schválí muslimské státy,těch se to týká.Nechápu proč jsme do toho zatažení.Zřejmě počítají s tím, že nám je tady naženou.Je to katastrofa.A podvratná činnost Čt je nadále neúnosná.😡👎👹
  4
  Spravovat
  To se mi líbíZobrazit další reakce · Odpovědět · 19 h
  Ema Vilímková
  Ema Vilímková dobře objasněné,děkuji 👍🍀🍀🍀
  1
  Spravovat
  To se mi líbíZobrazit další reakce · Odpovědět · 18 h
  Zuzana Luisa Šírová
  Zuzana Luisa Šírová NESCHVALOVAT
  3
  Spravovat
  To se mi líbíZobrazit další reakce · Odpovědět · 11 h
  Ladislav Horčička

  Napište komentář…

  Odpověď
 2. Prostě nemám slov. Babis by měl skončit.! Toto co on zavádí v čr tu nikdy nebylo. Měl by mu už někdo nám opět pořádně pr…l. nebo jeho ženě. Ať vědí co vymyslí.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář