Reinhard Bonnke se loučí s Afrikou – a začíná nové období

Když Reinhard Bonnke přijel v roce 1967 do Afriky jako neznámý mladý kazatel se svou vizí, nikdy by ho nenapadlo, jaké bude jeho poslední kázání na africké půdě o padesát let později. Dnes večer se to stalo. Historické shromáždění zahájil reverend John Darku poděkováním všem biskupům a vedoucím, kteří sloužili v tuctech organizačních výborů, aby se tato událost mohla uskutečnit.

Ještě nám všem v uších zněly radostné zvuky procítěného uctívání, když evangelista Reinhard Bonnke vykročil, aby kázal svému poslednímu africkému shromáždění – velkému zástupu 750 000 lidí. Pro všechny, kdo v posledních padesáti letech spolupracovali s touto službou, to by nesmírně emocionální okamžik. Reinhard otevřel Písmo v Lukáši 20:19-25 a mluvil o výzvě, na kterou Ježíš skvěle odpověděl: „Co je císařovo, dejte císaři, a co je Boží, Bohu.“ Evangelista ukázal, jak se ďábel snaží zničit Boží obraz v nás skrze hřích, alkohol, drogy a závislosti. Spasením je v nás Boží obraz naopak obnoven. Když dal výzvu ke spasení, vylétly do vzduchu tísíce a tisíce rukou. Uvaděči se mezi ně rozběhli, aby nově obráceným pomohli v prvních krocích jejich víry.

Evangelista Daniel Kolenda potom krátce vyučoval ze Skutků 3:1-7 o frustraci chromého muže, který se velmi dlouho modlil za své uzdravení. Povzbudil každého, kdo trpělivě čeká, aby si udrželi víru v Ježíše a důvěřovali mu ohledně zázraku.

Reklama

Po mocném času modliteb za nemocné přišli mnozí dopředu, aby svědčili o Boží uzdravovací milosti.Zatímco zástup jásal a radoval se z důkazů Boží moci a milosti, poprosil Daniel, aby na pódium byly přineseny dvě velké bedny. Byly v nich modlitební požadavky, zaslané kancelářím CfaN z celého světa. Spolu s pastory, vedoucími a shromážděním se Daniel modlil za Boží intervenci, uzdravení a požehnání všech, kteří o to žádali.

Nakonec se na pódium vrátil evangelista Reinhard Bonnke, aby se modlil za Nigérii. Žehnal prezidentovi, víceprezidentovi a vládě všech úrovní. Modlil se proti chudobě, za vzdělání pro děti, pokoj a stabilitu. Modlil se proti nezaměstnanosti mladých lidí, za bohabojné vedoucí, zahraniční investice a svobodu od korupce.

Během pěti dní se této historické události zúčastnilo celkem 1,7 miliónů lidí. Dnes jsme zažili úžasný vrchol akce, jak v účasti, tak v dopadu shromáždění. Připojily se k nám stovky evangelistů, pastorů, vedoucích a byznysmenů z celého světa, aby viděli evangelistu Reinharda Bonnkeho překročit cílovou pásku jeho veřejné služby v Africe. Zároveň byli svědky převzetí pochodně Danielem Kolendou, který vede CfaN do nové etapy – Desetiletí dvojnásobné sklizně. Během jednoho desetiletí toužíme zdvojnásobit počet spasených lidí, kteří se připojí k místním církvím, ze 75 na 150 miliónů. Již to vypuklo!

Zdroj a foto: cfan.eu

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář