Rick Warren / Bůh je skutečný, ať se cítíš tak nebo onak!

Je snadné chválit Boha. když ti jde všechno v životě jako po másle – když máš co jíst, přátele, rodinu, zdraví a šťastné prožitky. Jenže okolnosti nebývají vždy příjemné. Jak chválit Boha v takové situaci? Co dělat, když je Bůh zdánlivě milióny mil daleko? 

Nejhlubší uctívání Boha je takové, které zní navzdory útrapám. Když mu děkuješ během zkoušek, když mu důvěřuješ při pokušení, v utrpení se mu poddáváš a tvá láska k němu trvá, byť se zdál být na hony vzdálen.

Spisovatel Philip Yancey jednou podotkl: „V každém vztahu jsou chvíle blízkosti i chvíle odloučení, a i kyvadlo sebedůvěrnějšího vztahu s Bohem se bude vychylovat v obou směrech.“ 

Tehdy bývá obtížné jej uctívat. 

Bůh chce, aby tvé přátelství k němu zrálo. Bude je tedy prověřovat obdobími zdánlivého odloučení – chvílemi, kdy to bude vypadat, jako že se tě zřekl, nebo že na tebe zapomněl, kdy máš pocit, že je milióny mil daleko.Španělský mystik 16. století svatý Jan od Kříže mluvil o těchto dnech duchovní vyprahlosti a pochyb o Bohu jako o „temné noci duše“. 

Krále Davida Bůh nazval „mužem podle mého srdce“ (viz 1. Samuelova 13,14 a Skutky 13,22), a přesto si David občas stýskal nad zdánlivou Boží nepřítomností:

  • Hospodine, proč stojíš stranou a daleko ode mne? Proč se skrýváš, když tě nejvíc potřebuji?“ (Žalm 10,1 – podle autorem zvoleného překladu The Living Bible)„Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Proč jsi tak vzdálen, když úpím o pomoc?“(Žalm 22,2[číslování EP] – podle autorem zvoleného překladu New Living Translation) 
  • Proč zanevřel jsi na mě?“ (Žalm 43,2; viz též Žalm 44,24[číslování EP] ; 74:11; 88:15[číslování EP]; 89:50[číslování EP]).

Ve skutečnosti ovšem Bůh Davida neopustil, a ani tebe nikdy neopustí. Opakovaně přece zaslíbil: „Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu” (Židům 13:5).

Otázky a podněty k zamyšlení

  • Jakými praktickými kroky si pomáháš, abys dokázal uctívat Boha i v době trápení či potíží?
  • Čemu tě asi tak chce Bůh během těchto období naučit? 
  • Připomeň či vyhledej si některá zaslíbení, která ti mohou přinést naději a povzbuzení. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář