Rick Warren: Cesta zpět k Bohu

 

 

„Když se rozhodnete, že mě budete hledat a chtít více než cokoliv jiného, ujišťuji vás, že nebudete zklamáni“ (Jeremjáš 29:13 The Message)

Nevím, jak jste na tom dnes. Možná jste daleko od Boha. Možná, že jste nebyli na shromáždění několik let nebo několik měsíců. Možná jste prožívali jeden z těch týdnů, kdy jste si říkali: „Necítím Boží přítomnost ve svém životě.“ Přesto však všichni toužíme být blízko k Bohu. Jak se ale dostat zpět do Jeho blízkosti?

Na cestě duchovní proměny nás čekají čtyři věci, které nám pomohou vrátit se zpět k Bohu.

  1. Uvědomte si, že váš dosavadní život vás neuspokojuje

Žádná změna ve vašem životě nenastane, dokud si neřeknete: „Nelíbí se mi to. Jsem unavený z toho nepřetržitého stresu. Jsem unavený z neustálé frustrace. Jsem unavený z ustavičné přepracovanosti. Unavuje mě pocit, že jsem daleko od Boha.“

Proč Bůh dopustí, abyste se dostali do tohoto bodu? Miluje vás takové, jací jste, ale zároveň vás miluje příliš na to, aby vás tak mohl nechat. Nedovolí, abyste promarnili svůj život.

Jeremjáš 29:13 říká: „Když se rozhodnete, že mě budete hledat a chtít více než cokoliv jiného, ujišťuji vás, že nebudete zklamáni.“ (The Message).

 

[adrotate banner=“20″]

 

2.  Přiznejte se ke svému hříchu

V Izajáši 59:2 se píše: „Potíž je v tom, že vás vaše hříchy izolují od Boha. Kvůli vašemu hříchu se od vás odvrátil.“(TLB).

Už jste se někdy modlili s pocitem, jako by byl Bůh vzdálený miliony kilometrů, nebo jste měli pocit, jako by byl mezi vámi a Bohem jakýsi závoj?

Odkud takové pocity přicházejí? Vaše hříchy jsou tím, co vás odděluje od Boha. Pokud tedy cítíte, že jste daleko od Boha, hádejte, kdo se vzdálil. Bůh je vždy tam, kde byl. On vás miluje bezpodmínečně a čeká, až se přiznáte ke svému hříchu, aby váš vztah k Němu mohl být napraven.

3.  Nabídněte sami sebe

V 2. Korintským 3:18 se píše, „My všichni zjevujeme Pánovu slávu a jsme proměňováni, abychom byli jako On. Tato změna uvnitř nás přináší dokonce větší slávu; tu která přichází od Pána, který je Duchem.“ (NCV).

Pravá proměna nastává, když vaše srdce přejde ze stavu sebestřednosti do stavu, kdy jeho středem je Bůh. Jste už v tomto bodu? Tato proměna se však nestane přes noc. Bůh na tom bude pracovat celý váš život. Důležité je však vaše rozhodnutí, které zahájí celý tento proces.

„Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť.“ (Římanům 12:1a CEP).

 

Otázky k zamyšlení:

Proč myslíte, že je někdy obtížné opustit věci, které nás stresují?
Co to znamená projevit lítost?
Co to prakticky znamená nabídnout sám sebe Bohu?

 

Autor: Denní úvaha nad Božím slovem, Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Zdroj:Rick Warren, Foto: youtube.com

 

Kategorie: Církev

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář