Rick Warren / Co s chybami, které jsi udělal?

[Bůh] smazal dlužní úpis, kde byly uvedeny všechny předpisy, jimž jsme se neřídili. Odstranil ten zápis s jeho předpisy a přibil jej na kříž“ (Koloským 2:14, podle autorem zvoleného překladu New Century Version – NCV).

Ty i já to občas prošvihneme. Život křesťana je svobodný od viny, ale ne od chyb.

 S touto skutečností se Bible nijak netají. Selhání svých hrdinů přiznává až s trapnou poctivostí. Po potopě Bůh svět zachránil prostřednictvím Noeho – a ten se pak opil, odhalil a všechno to pokazil. Mojžíš provedl děti Izraele Rudým mořem, vyvedl je do svobody – a přece se kvůli vlastnímu vzteku nedostal do Zaslíbené země. Bible nám vypráví příběh krále Davida, muže podle srdce Božího – a ten měl potom aférku a zosnoval zavraždění muže té ženy, aby mu na to nepřišel.

Bůh si je naší křehkosti vědom. Kdyby si používal jen dokonalých lidí, byla by Bible náramně kratičká knížka. Jenže on má na ty naše přešlapy řešení: milost.

Bible říká: „[Bůh] smazal dlužní úpis, kde byly uvedeny všechny předpisy, jimž jsme se neřídili. Odstranil ten zápis s jeho předpisy a přibil jej na kříž“ (Koloským 2:14, podle autorem zvoleného překladu New Century Version – NCV).

Podíváš-li se na všechna ta selhání v Písmu, získáš jasný obraz. Ty i já – stejně jako hrdinové Bible – jsme trofeje Boží milosti. Tvým nejpřednějším svědectvím pro okolní svět není všechno to, co konáš pro Boha, nýbrž to, jak jednáš s chybami, které jsi udělal. Jsi sklíčený, nebo se raduješ v Boží milosti?

Lidé se nechtějí setkat s Bohem, pro něhož jsou triumfem lidská selhání; chtějí se setkat s Bohem, který umí přetvářet zborcený lidský život.

Na Boží milosti není úžasná jen jeho odpouštějící moc, nýbrž síla, kterou nám dává pro nový začátek. 

A právě tuto sílu nám Bůh dává, když se stáváme triumfem jeho milosti.

 

Otázky k zamyšlení

•   Co to znamená, že život křesťana je svobodný od viny, ale ne od chyb?

•   Jak jsi poznal, že si Bůh tvého selhání používá k tomu, aby světu ukázal svou sílu a moc?

•   Uveď některé další biblické příběhy o trofejích milosti. Proč mají jejich příběhy pro tebe zvláštní význam?

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Překlad: Ivana Kultová , Foto: Youtube Denní úvaha nad Božím slovem © 2019 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář