Rick Warren / Jak žít v Boží moci

„Neboť Boží království není jen spousta povídání; je to život v Boží moci“ (1. Korintským 4:20 – podle autorem zvoleného překladu New Living Translation – NLT).

Chceš-li prožívat naplněný život, musíš žít v Boží moci.

V 1. listě Korintským 4:20 Bible říká: „Neboť Boží království není jen spousta povídání; je to život v Boží moci“ (podle autorem zvoleného překladu New Living Translation – NLT).

Věděls, že Bůh nežehná lidem, kteří se spoléhají sami na sebe? Žehná těm, kteří závisejí na něm a kteří se mu poddali.

Bůh si tě chce používat, ale musíš žít v jeho moci. List Efezským 3:20-21 říká: „Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva…“

Bůh je mocen dát víc, než si vůbec dokážeš představit. Jak tedy dostaneš Boží moc do svého života? Třemi možnými způsoby:

1. Modlitbou.

Pokud v tvém životě Boží moc nepůsobí, může to znamenat, že se nemodlíš. Modlitba a moc jdou spolu ruku v ruce.

2. Riskantním postupem – poslušností Boha.

Pokud se odvažuješ dělat, co od tebe Bůh žádá – i když je to třeba těžké, nepopulární, dokonce nákladné a třeba to ani nedává smysl, ba dokonce to tak nedělá nikdo jiný – pak Bůh tvůj život naplní svou mocí.

3. Tím, že se nevzdáš.

Nevzdej to! Má-li Bůh posílit tvou víru, musí ji zkoušet. Když procházíš těžkostmi a řešení pořád nikde, samá slepá ulička, beznaděj, zastrašování – tak to tě Bůh zrovna učí, abys mu důvěřoval. Jen vydrž – však on ti požehná!

Otázky k zamyšlení 

•   Jak poznáš, když v tvém životě působí Boží moc?

•   Jak právě teď Bůh zkouší tvou víru? V čem chceš, aby ti touto cestou požehnal?

•   Jaká rizika kvůli Bohu podstupuješ?

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Překlad: Ivana Kultová , Foto: Youtube Denní úvaha nad Božím slovem © 2018 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář