Rick Warren: Jediné místo, kde lze najít naději

„Kéž vás Bůh, zdroj naděje, na základě vaší víry v něj naplní radostí a pokojem. Pak budete z moci Ducha svatého přetékat nadějí“ (Římanům 15,13, podle autorem zvoleného překladu God´s Word – GW).

 V roce 1927 se u massachusettského města Provincetownu blízko pobřeží srazila jedna americká ponorka s lodí pobřežní hlídky a začala klesat ke dnu. Pobřežní stráž a námořnictvo vyslaly potápěče, aby zhodnotili poškození a zahájili záchrannou operaci. Když se potápěči dostali do blízkosti ponorky, zaslechli, jak jeden námořník do trupu vyťukává morseovkou otázku: „Máme naději?“

 To je základní životní otázka. Denně ji nesčetnými způsoby klade bezpočet lidí: když sedí v ordinaci u lékaře a čekají na výsledky testu, manželé v poradně, kam docházejí celé měsíce a řešení pořád nikde, bankrotáři, když se u konkurzního soudu radí s daňovým účetním, nebo rodina, která zjistí, že se jim ztratilo dítě.

Bez jídla se dá vydržet čtyřicet dní, bez vody tři dny, bez vzduchu osm minut – bez naděje však ani vteřinu. Ta je podstatnou součástí života: když se rozplyne, je se životem konec.

Všude dochází k tomu, že lidé hledají naději na samých nesprávných místech: ve vztazích, v příručkách svépomoci, v náboženství – a také v samospravedlnosti.

Existuje však pouze jediné místo, kde lze nalézt skutečnou naději. Bible říká, že ji najdeme, když se obrátíme k Bohu: „Kéž vás Bůh, zdroj naděje, na základě vaší víry v něj naplní radostí a pokojem. Pak budete z moci Ducha svatého přetékat nadějí“ (Římanům 15,13, podle autorem zvoleného překladu God´s Word – GW).

A tento druh naděje potřebuješ! Dosáhnout ho lze jedině vztahem s Ježíšem Kristem. Když mu důvěřuješ, pracuje v tvém nitru Duch svatý a ten tě naplní nadějí, že Bůh má vše v rukou, že tě miluje a že pracuje pro tvé dobro.

Tento druh naděje tě vytrhne ze zoufalství a dá ti prostor, aby mohl dýchat.

Otázky k zamyšlení

  •   Kdy pro tebe bylo v minulosti nejtěžší uvědomit si Boží přítomnost?
  •  Pokud ses stal Ježíšovým následovníkem – změnila ti naděje v něm život?
  • Kdo ve tvém životě se nachází uprostřed beznaděje a potřebuje, abys mu připomněl, kde najde naději?

Překlad: Ivana Kultová Foto: Youtube Denní úvaha nad Božím slovem © 2019 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář