Rick Warren: Pohlavní hřích – a jak po něm začít znovu?

Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti(1. List Janův 1,9).

Boží standardy se nikdy nemění. Předmanželský pohlavní styk, spolužití bez předchozího uzavření sňatku, cizoložství – nevěra, jíž se dopustíš ve svém manželství – to vše je pro Boha nepřijatelné. Tak tomu bylo vždy a také vždycky bude.

 Pokud ses však některým z těchto hříchů provinil, tvůj životní příběh tím nekončí. Bůh ti dává šanci se očistit a začít znovu.

Jak na to?

1 Kaj se. Kát se znamená „změnit svou mysl“. Můžeš říci: „Bože, měl jsi pravdu. Jednal jsem špatně. To, čeho jsem se dopustil, byl hřích.“ Nesmíš shledávat pro svůj hřích rozumová zdůvodnění nebo jej omlouvat. A víš, co je nejdůležitější? Udělat to okamžitě. Skoncuj s tím hned teď, uprostřed aféry.

2 Přijmi odpuštění. Bůh čeká na to, aby ti mohl odpustit, očistit tě a obnovit. Zbaví tě hanby, lítosti – skrytých zranění a trápení, jež ti hřích způsobil. Nemusíš si je přenášet do nového života a dalšího vztahu. Bůh chce, abys začal znova, v čistotě a lépe. A má pro tebe dobrou zprávu: když ti odpustil on, můžeš sám sobě odpustit i ty.

3 Zaměř svou vášeň novým směrem. Rozhodni se žít ode dneška v mravní čistotě podle Božích měřítek. To jest – stýkej se pohlavně pouze s osobou, s níž jsi spjat manželským svazkem.

4 Denně vyhledávej Boží pomoc. Svěř (pokud jsi to dosud neudělal) svůj život Kristu. Pros jej, aby ti pomáhal ovládat svůj pohlavní pud; ten tě totiž – popustíš-li mu otěže – může zničit. Nedovol mu to! Jak to dopadne, záleží na tobě.

 

Rady a otázky k zamyšlení: 

•   Dopustil jsi se v minulosti pohlavního hříchu, který jsi dosud nevyznal? Projdi všechny výše uvedené kroky – a již dnešní den pro tebe může být novým začátkem.

•   Čím se tě dnešní kultura snaží přesvědčit, že pravda je proměnlivá záležitost?

•   Proč je důležité, aby sis pocit hanby nebo lítosti nepřenášel do budoucího vztahu?

 

Překlad: Ivana Kultová
Foto: Youtube   Denní úvaha nad Božím slovem © 2018 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář