Rick Warren: Stanovit cíle vírou vám pomůže zaměřit se na nejdůležitější

 

Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme. Efezským 3:20

V Bibli se píše, že Ježíš si stanovil cíle.  Ve skutečnosti dokonce často veřejně oznamoval jaký bude jeho další cíl v následujícím období jeho služby.  Proč bychom si my měli stanovit cíle?  Dnes budeme mluvit o třech důvodech.

 

Musíte si stanovit cíle, protože je to vaše duchovní odpovědnost

Pokud žijete bez cíle, rozhodli jste se, ze necháte ostatní lidi, aby řídili váš život.  Jestli vy předem nerozhodnete o tom, co je důležité ve vašem životě, necháváte ostatní lidi rozhodovat za vás. Promrháte váš život, protože jste si nevyjasnili, jak chcete růst jako následovník Ježíše Krista. Bible učí, že abyste byli duchovně zralí, musíte si stanovit cíl a směřovat k němu s jasným zaměřením.

Ne že bych už toho dosáhl anebo už byl dokonalý, ale ženu se vpřed, abych přece jen uchvátil to, k čemu jsem byl uchvácen Kristem Ježíšem.

Ženu se k cíli, k vítězné odměně Božího nebeského povolání v Kristu Ježíši. Všichni, kdo jsme dospělí, tedy sdílejme tento postoj. Pokud v nějakém ohledu smýšlíte jinak, Bůh vám zjeví i to. (Filipským 3:12; 14-15, B21)

 

Musíte si stanovit cíle, protože jsou vyznáním vaší víry

Pokud věříte v Ježíše Krista a stanovili jste si cíl, říkáte: „Věřím, že Bůh chce, abych tohoto dosáhl v tomto čase. To je to, co věřím, že Bůh učiní v mém životě.“

Cíle nejsou pouze vyznáním víry; jsou tím, co doslova rozpíná naši víru. Čím větší je váš cíl, tím víc naroste i vaše víra. A to Boha těší.

V Efezským 3:20 se píše: „Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme.“ (B21)

 

[adrotate banner=“22″]

 

Musíte si stanovit cíle, protože právě ony soustřeďují vaši energii

Zaměření je klíčem k efektivnímu životu. Pokud rozptýlíte svoji energii na celou řadu věcí, nebude to mít smysl. Pokud ale budete žít svůj život s jasným záměrem, budete mít moc změnit svět.

Vy nemáte čas udělat všechno. Je tu však dobrá správa: Bůh to od vás ani neočekává! Klíčem užitečného života Božího muže nebo ženy je dělat to, na čem záleží nejvíc a zapomenout na všechno ostatní. Cíle vám pomohou, abyste si toto zaměření zachovali.

 

Takto tedy běžím, ne jako bych neměl cíl; takto bojuji, ne jako bych rozrážel jen vzduch. (1 Korintským 9:26)

 

Otázky k zamyšlení

Jak vaše cíle odrážejí vaši víru v Boha?

Má vaše rodina společné cíle? Proč by mělo být důležité stanovit si cíle jako rodina?

Zamyslete se, zda mezi vašimi cíli jsou i nedůležité věci, avšak vy jim věnujete svůj čas i pozornost.

 

Denní úvaha nad Božím slovem © 2017 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

 

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář