Rick Warren: Tvůj osobní vůdce pro život

„Já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky – Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.“

Jan 14,16-17

Jednou jsme se s mojí manželkou Kay vydali do Irska. Pronajali jsme si auto a objížděli zemi. Jednou jsme si najali průvodce, jehož vhled i zkušenosti bychom byli při cestování na vlastní pěst zcela postrádali. Byli bychom si vybrali špatné restaurace a viděli nevhodné věci. Protože jsme však měli osobního průvodce, dostalo se nám těch nejlepších zážitků, jaké byly vůbec možné.

Náš život se tomu výletu v něčem podobá. Můžeš si vybrat: buď cestovat jen tak po svém, nebo si opatřit osobního průvodce.

Mám pro tebe dobrou zprávu. Bůh ti pro život zajistil jak průvodce v podobě knížky, tak i toho osobního – Ducha svatého.

Zamyslel ses vůbec někdy nad tím, proč se Ježíš po vzkříšení vrátil do nebe a nezůstal raději tady na zemi? Mohl nám být dál chodícím, tělesným vzorem toho, jak máme žít. Ježíš však svým následovníkům řekl, že je lepší, aby odešel.

Pravil: „Pro vás je dobré, že odcházím. Neodejdu-li, pomocník k vám nepřijde. Pokud odejdu, pošlu ho k vám“ (Jan 16,7; podle autorem zvoleného překladu GOD´S WORD – GW).

Tento „pomocník“ má v Bibli mnoho jmen – například „Duch svatý“,“rádce“ a „obhájce“ (v češtině též „přímluvce“ a „utěšitel“).

Jak by však mohl být tento pomocník lepší, než kdybychom měli Ježíše v těle?

U Jana 14 to Ježíš vysvětluje: „Já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky – Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.“ (Jan 14:16-17).

Když byl Ježíš na zemi tělesně přítomen, byl omezen na jedno místo – na to, kde v té době bylo jeho fyzické tělo. Duch svatý však může být všude. Je ve všech Ježíšových následovnících a pomáhá nám všem současně.

Jednou z nejdůležitějších věcí, jimž se v životě můžete naučit, je to, jak se nechat vést Duchem svatým.

List Římanům 8,14 říká: „Pouze ti lidé, které vede Duch svatý, jsou jeho děti“ (podle autorem zvoleného překladu Contemporary English Version – CEV). Jsi-li Božím dítětem, bude ti Duch svatý průvodcem a povede tě.

Na počátku křesťanského života pravděpodobně v tom, jak se nechat vést Duchem, nejsi nijak na výši. Neznáš jeho hlas. Jak ale tvůj vztah s Pánem poroste, začneš jeho hlas poznávat a budeš vědět, kam tě vede.

Neputuj životem na vlastní pěst! Zajisti si průvodce v Duchu svatém. Nauč se znát jeho hlas a následovat jej tam, kam tě povede.

Otázky k zamyšlení

· Připomeň si z minulosti nějaké svoje cesty na nové místo. Jaký v tom byl rozdíl, když jsi měl knižního či osobního průvodce, a když jsi ho neměl?

· Jak rozpoznáš hlas Ducha svatého?

· Kdy ti Bible posloužila jako knižní průvodce životem? A kdy Duch svatý jako osobní průvodce?

 

Překlad: Ivana Kultová. Foto: Youtube Denní úvaha nad Božím slovem © 2020 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi.

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář