Co říká Bible o posmrtném životě?

 

Jedna z věcí, z níž má většina lidí strach, ale nemůže jí uniknout je smrt. Existuje rčení, že v životě opravdu nemusíme nic, „jenom zemřít.“

Smrti se obávají mnozí kvůli nejistotě. Co přijde po ní?  Pokračuje naše existence potom, co opustíme tento svět? Co říká Bible o posmrtném životě? Bůh slibuje věčnost těm, kteří dali svou naději Kristu a lásce zjevené na kříži (Jan 3:16). Tento slib přímo poukazuje na to, že život pokračuje dál i potom, co zemřeme.

Ježíš mluvil o posmrtném životě mnohokrát. V jednom rozhovoru Saduceům řekl: „A pokud jde o mrtvé, že vstanou, nečetli jste v knize Mojžíšově, ve vyprávění o hořícím keři, jak Bůh Mojžíšovi řekl: ‚Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův‘? On přece není Bohem mrtvých, nýbrž Bohem živých. Velmi se mýlíte!“ (Mark 12: 26-27)

Ježíš také mluvil ke svým učedníkům o místě, které se pro ně a pro všechny, kteří v Něj uvěří, připravuje. Před svou smrtí je Kristus utěšoval slovy: „Když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte.“ (Jan 14: 3-4)

Pokud jde o posmrtnou destinaci, Bible jasně mluví o věčném ráji s Bohem, nebo o věčném utrpení. V Matouši 25:46 se píše: „A tito půjdou do věčného trápení, ale spravedliví do věčného života.“

Bůh je milující a nechce, aby od něho lidstvo bylo věčně odděleno, proto obětoval vlastního syna Ježíše, jako smírnou oběť za naše hříchy. Nyní nás volá k tomu, abychom jednoduše věřili v Kristovo dílo na kříži, které nám umožňuje přístup k věčnému životu. Posmrtný život je Bohem předurčená destinace; otázka, kterou bychom si měli položit zní: Po které ze dvou cest kráčíme? (Matouš 7:13-14)

 

Zdroj: Christian Today

Foto: Flickr

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář