V Říme a Vatikáně proběhlo prestižní podnikatelské fórum

400 účastníků Fortune-Time Global Fora se sešlo na dvoudenním sympóziu v Římě a ve Vatikánu. Jeho téma znělo: „Výzva pro 21. století: vytvořit novou sociální dohodu“. Organizátorem fóra je Fortune Live Media a americká mediální společnost Time Inc. a mezi účastníky jsou delegáti největších akciových společností, jejichž seznam každoročně sestavuje časopis Time.

Účastníci Fóra diskutovali nad otázkami jako technologie a zaměstnanost, globální zdraví, zdroje potravin a vody, energie a životní prostředí nebo finanční inkluze. S referátem vystoupil také kardinál Peter Turkson, předseda papežské rady Iustitia et Pax.

Papež František přijal delekáty fóra na audienci. Ve své promluvě  papež  zdůraznil, že nová sociální dohoda, která je tématem tohoto setkání, vyžaduje konkrétní ideje a účinné postupy ve prospěch lidstva:

„Chtěl bych poděkovat zejména za vaši práci na uvědomování si ústředního postavení a důstojnosti člověka v rámci institucí a ekonomických modelů a při upoutávání pozornosti na fenomén chudých a uprchlíků, na které společnost tak často zapomíná. Pokud opomíjíme křik tolika našich bratří a sester ve všech částech světa, tak jim nejen upíráme práva a hodnoty, které obdrželi od Boha, ale odmítáme také jejich moudrost a bráníme tomu, aby mohli světu nabídnout své talenty, tradice a kultury. Takové jednání zvyšuje utrpení chudých a marginalizovaných a nás samé ochuzuje nejen materiálně, ale také morálně a duchovně.“

František připomněl velké znepokojení v dnešním světě, působené rostoucí nerovností mezi národy, válkami, chudobou nebo fenoménem nucené migrace.

„Když však uznáme zlo, jež je mezi námi, můžeme usilovat o jeho uzdravení a zvolit správnou léčbu. Vaše dnešní přítomnost zde je znamením naděje, protože ukazuje, že uznáváte problémy, které jsou před námi, i nezbytnost rázně jednat. Tato strategie obnovy a naděje vyžaduje institucionální i osobní obrácení, proměnu srdce, která přiznává primát nejhlubším výrazům našeho společného lidství, našich kultur, našich náboženských přesvědčení a našich tradic.“

Jak papež dále zdůraznil, že v této obnově nejde v první řadě o ekonomiku, nýbrž týká se obecného dobra lidstva, práva každého člověka mít podíl na zdrojích poskytovaným tímto světem a rovné příležitosti k uskutečňování svých možností. Tyto nároky jsou v posledku založeny na důstojnosti člověka jako Božího dítěte, stvořeného k Jeho obrazu a podobě – dodal papež František.

„Naší velkou výzvou je odpovědět na globální úroveň nespravedlnosti šířením smyslu pro lokální, ba ještě spíše osobní odpovědnost tak, aby nikdo nebyl vylučován ze sociální participace. Otázka, kterou si máme položit, tedy zní, jak se lépe navzájem povzbuzovat a jak povzbuzovat naše komunity k odpovědi na utrpení a potřeby, které vidíme, ať už jsou vzdáleny nebo mezi námi. Obnova, očištění a posílení stabilních ekonomických modelů se odvíjí od našeho osobního obrácení a velkorysosti vůči potřebným.“

V závěru papež povzbudil účastníky Fortune-Time Global Forum, aby pokračovali v práci započaté na tomto římském sympóziu a hledali stále kreativnější cesty k transformaci institucí a ekonomických struktur. Vybídl je také, aby v rámci svých projektů dali hlas těm, kterých se týkají, a hleděli do „lidských tváří těch, kterým se upřímně snaží pomoci“.

Zdroj: Rádio Vaticana, titulek redakční, redakčně upraveno

Foto: Wikipedia, ilustrační

 

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář