V roce 2016 bylo pro víru zabito 90 000 křesťanů

 

V průměru každých šest minut umírá ve světě násilnou smrtí někdo z křesťanů. Údaj vyplývá z nejnovější statistiky uplynulého roku. Pro svou víru bylo během roku 2016 usmrceno kolem 90 tisíc křesťanů. Dalších 500 až 600 milionů křesťanů ve světě nemůže vyznávat svou víru v plné svobodě. Tyto údaje uvedl renomovaný italský sociolog prof. Massimo Introvigne.

Ředitel Centra pro studium nových náboženství (CESNUR) se sídlem v Turíně a dalšími pobočkami v USA, založeného v roce 1988 v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas řekl:

Prof. Introvigne: „Uznávané Centrum pro studium globálního křesťanství (Center for Study of Global Christianity) příští měsíc publikuje svou statistiku za rok 2016, která hovoří o 90 tisících křesťanech, kteří byli zabiti pro svou víru, jeden mrtvý každých 6 minut, jejich počet se trochu snížil oproti 105 tisíc před dvěma lety. 70 procent z nich, neboli 63 tisíc, bylo zabito v kmenových konfliktech v Africe. Americké Centrum je zahrnuje do statistiky, protože jak tvrdí, z velké části šlo o křesťany, kteří odmítli bojovat ze zbraní v ruce z důvodů svědomí. Dalších 30 procent, neboli 27 tisíc, pochází z teroristických atentátů, plenění vesnic křesťanů a pronásledování ze strany vlády, jako v případě Severní Koreje.“

Pokud bychom chtěli odhadnout, kolik křesťanů je ve světě pronásledovaných, jaký je jejich přibližný počet?

Prof. Introvigne:Když vezmeme statistiky alespoň třech různých výzkumných center ve Spojených státech a také mého Centra pro studium nových náboženství (CESNUR) a porovnáme je mezi sebou v 102 zemích světa, odhady se pohybují mezi 500 a 600 miliony křesťanů ve světě, kteří nemohou vyznávat svou víru zcela svobodně. Aniž bychom zapomínali nebo bagatelizovali utrpení příslušníků jiných náboženství, křesťané jsou skupinou, která je ve světě nejvíce pronásledovaná. Někdo může zůstat v rozpacích před statistikami, protože na jedné straně Centrum pro studium globálního křesťanství udává číslo přibližně 90 tisíc, zatímco jiní mluví o několika tisících, další dokonce o několika stovkách. Když jsou diskrepance takové velké, je jasné že se zde sčítají odlišné věci. Kdo počítá osoby postaveny před vědomou tragickou volbu: „Buď se zřekneš své víry, nebo zemřeš“, Napočítal jich ročně několik set. Kdo má trochu širší pojetí, čili nejen „kandidátů blahořečení“, ale i osoby, které braly na vědomí, že mohou být usmrceny, když konaly určité skutky či praktiky víry, ten mluví o několika tisících. Pokud se však hovoří o osobách, které jsou zabity v širším smyslu protože jsou křesťany, tehdy přijdeme k 90 tisícům, čili jednomu mrtvému každých šest minut.“

Nelze nezmínit brutální pronásledování křesťanů, a nejen jich, páchané samozvaným Islámským státem na dobytých územích. Jsou v těchto oblastech příklady křesťanů, kteří přišli o život, protože zůstali věrní Pánu?

Prof. Introvigne: „Ano, na územích tzv. Islámského státu je několik případů, některé zkoumá církev s předpokladem budoucí beatifikace. Jde o křesťany, kteří se vědomě rozhodli zůstat na tomto území a nakolik mohli dále svědčili o své víře.  Když mluvíme o Islámském státu, nesmíme zapomínat, že Islámský stát vraždí i mnoho muslimů a že v roce 2016, podle našich odhadů, počet křesťanů zabit kvůli víře a počet muslimů zabitých kvůli víře, pokud vyjmeme Afriku a mluvíme o ostatních kontinentech, zvláště Asii, je počet přibližně stejný. Muslimové obecně jsou zabíjeni jinými muslimy: sunnitští muslimové zabíjejí šíitské muslimy, toto je nejčastější případ. Někdy jsou sunnitští muslimové zabíjeni šíitskými muslimy. Muslimové, kteří nesouhlasí s nějakou odnoží islámu, jsou zabíjeni extrémističtějšími muslimy, jako v případě IS.“

Co z tohoto fenoménu pronásledování vnímáte jako nejvíce bijící do očí?

Prof. Introvigne: „Dva momenty. Za prvé, že tak trochu ve všech zemích roste netolerance, a netolerance je vstupními dveřmi k diskriminaci a ta je pak vstupními dveřmi k pronásledování. A dále, je to klidný, vznešený, nejednou vzorový postoj křesťanských menšin podrobených každému typu šikany, které však jen ve velmi vzácných případech odpověděly na násilí násilím, zatímco ve většině případech dosvědčily s klidem svou víru, velmi často odpouštěly svým pronásledovatelům a modlily se za ně.“

 

Zdroj: Vatikánský rozhlas
Foto: Youtube

 

 

 

Tags:

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář