Rodí se více dětí, ženy hormonální antikoncepci odmítají

 

Počet chirurgických umělých potratů se v letech 2014 a 2015 opět mírně snížil. V roce 2014 bylo zabito 21 893 a v roce 2015 20 403 dětí před narozením, tj. o 2 311 méně než v roce 2013. Nejvyšší počet umělých potratů byl registrován u žen se dvěma dětmi a u nesezdaných žen.

Oproti roku 2014 poklesl i počet eugenických potratů (ze zdravotních důvodů) na 4 114 usmrcených dětí. Naopak se zvýšil počet případů mimoděložního těhotenství a spontánních potratů.

V roce 2015 výrazně klesl počet žen užívajících hormonální antikoncepci nebo nitroděložní tělísko na 1 054 975. Absolutní maximum žen užívajících hormonální nebo nitroděložní antikoncepci bylo 1 383 196 uživatelek v roce 2007, jedná se o pokles o 328 221. Počty potratů způsobených raně abortivním efektem hormonální antikoncepce nebo nitroděložním tělískem nelze evidovat.

Úhrnná plodnost v roce 2015 dosahovala 1,57 narozených dětí jedné ženě, přesto stále leží hluboko pod hranicí prosté reprodukce 2,1 narozených dětí jedné ženě. Absolutního minima dosáhla plodnost v roce 1999, a to 1,13 dítěte na jednu ženu. I nadále pokračuje trend rostoucího průměrného věku matek. Podíl dětí narozených v manželství v roce 2015 činil 52,2 %.

Zdroj a foto: Hnutí pro život

 

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář