Rozdělení církví může připravit cestu k smíření

Vatikán – “Nemůžeme zrušit dějiny našeho rozdělení, avšak mohou se stát součástí našich dějin smíření”, čteme v předmluvě k novému, aktualizovanému italskému překladu “Společného prohlášení k učení o ospravedlnění”, jehož vydání dnes oznámily Papežská rada pro jednotu křesťanů a Světový luterský svaz.

Předmluva k novému překladu nese podpis předsedy zmíněné papežské rady, kard. Kurta Kocha, a generálního sekretáře Světového luterského svazu, Martina Jungeho. Zveřejnění dokumentu z roku 1999 a doprovodných textů připadlo na 3. leden, tedy den, v němž si katolíci i luteráni připomínají pětisté výročí exkomunikace Martina Luthera. Katolická církev a Světový luterský svaz volbou tohoto data zamýšlejí poukázat na “pevné předsevzetí ubírat se společnou cestou od konfliktu ke společenství”.

Vydání revidovaného italského překladu zahajuje desetiletí příprav na novou katolicko-luteránskou připomínku, kterou je pětisté výročí Ausgburského vyznání (2030). Toto desetiletí se bude vyznačovat dalšími historickými výročími, která Papežská rada pro jednotu křesťanů a Světový luterský svaz považují spíše za výchozí bod než za známku rozdělení, “za hledání toho, co je společné, i v rozdílnostech či dokonce rozporech, a za společné práce na překonání rozdílů, které oddělují naše církve” (Od konfliktu ke společenství).

Autor: Vatikánský rozhlas Datum: 6. ledna 2021 Foto: Wikimedia Commons – Martn Luther

Tags: ,,

2 Komentáře

    • Spíš bych počkal na další kroky. Jistá opatrnost je na místě. Na druhou stranu stromy se poznávají po ovoci , ne po sazenicích..

      Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář