Rozhovor se Sergejem Mihálem:Vidím znamení

 

Sergej Mihál od mládí hlásá evangelium Ježíše Krista. Jako laický kazatel působil už v bývalém Československu. V porevolučním období byl mnoho let pastorem mladých kresťanů v Košicích. Před několika lety zaměřil svou pozornost na biblická znamení, díky nimž začal psát o „vytržení Církve a velkom soužení světa“. V současnosti na toto téma na základě proroctví Písma vyučuje a přednáší. Vydal knihu Vytržení, v níž shrnul to nejpodstatnější ze svého poznání o posledních časech.

 

Tvoje kniha Vytržení se stává hitem, ale také předmětem mnoha znepokojených diskuzí. Co bys čtenářům vzkázal? 

Pán Ježiš hovoril o tom, že keď príde čas Večere svadby Baránka v nebi, tak vtedy bude nebeské Kráľovstvo podobne po prvé – desiatim pannám a po druhé – pozvaným ľuďom, ktorí sa jednomyseľne vyhovárajú, že na svadbu v nebi teraz nemajú čas.

Takže to pozvanie konfrontuje, rozdeľuje, uráža, pohoršuje, niekomu pripadá otravné a smiešne – ale iných priťahuje, nadchýňa, mobilizuje, motivuje, robí ho prijímaným a šťastným. A v takomto zložení ľudských emócii hľadať jednotu, je holý nezmysel. Nič tak neukazuje na stav nášho srdca pred Bohom, ako Maranatha. Preto sa už prvá Cirkev zdravila týmto pozdravom: Pán je blízko, Pán prichádza.

 

Myslíš, že žijeme v posledních časech? Že bychom měli čekat vytržení?

Som o tom hlboko presvedčený a to z toho dôvodu, že všetky znamenia na nebi a na zemi prišli naraz, ako jedna veľká rodina. Znamenia Jeho príchodu sú najvážnejšie v celých dejinách sveta a Cirkvi. A vediac slovo, ktoré povedal Pán Ježiš v Lukášovi 21:25  A budú znamenia na slnku a na mesiaci i na hviezdach, a na zemi bude zovretie národov, nevediacich, kam sa podieť, keď bude hučať more a vlnobitie, 26  takže zmŕtvejú ľudia od strachu a od očakávania toho, čo všetko príde na svet. Lebo nebeské moci sa budú pohybovať. 27  A vtedy uvidia Syna človeka, prichádzajúceho na oblaku s mocou a slávou, velikou. 28  A keď sa to začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite svoje hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. 29 A povedal im aj podobenstvo: Vidzte fígovník a všetky stromy:

30  keď už pučia, a vidíte to, sami od seba viete, že je už blízko leto.

31  Tak aj vy, keď uvidíte, že sa to všetko deje, vedzte, že je blízko kráľovstvo Božie. 32 Ameň vám hovorím, že nepominie toto pokolenie, dokiaľ sa všetko nestane.

Tieto znamenia vidím ja, moja rodina a moje pokolenie. Preto práve o nás hovorí Pán, že naše pokolenie sa má vzpriamiť a pozdvihnúť svoju hlavu. Ale k čomu? Naše vykúpenie, stretnutie s našim vykupiteľom sa priblížilo.

 

 

Nikde v knize explicitně nevyhlašuješ, že k vytržení jistě dojde ke konkrétnímu datu. Přesto však, pokud by se to skutečně stalo letos na podzim, jak se zařídíš Ty sám? Předplatil by sis oblíbený časopis i na příští rok?

Predplatil 🙂 . Robil by som všetko, čo som robil doteraz, len omnoho intenzívnejšie by som zvestoval evanjelium a volal: Príď Pane Ježišu! Čo teraz aj robím, ako ešte nikdy predtým 🙂 Sláva Pánovi.

 

Jak v této souvislosti uvažuješ o nakládání s majetkem? Měl bys zájem, aby se dostal těm, kdo budou v následujících letech pronásledováni?

Ja nemám žiadny majetok 🙂 Urobil som v živote zopár chýb a o všetko som prišiel. Moja dcérka mi však hovorí: Ocinko, ty nemáš nič, ale ja som po Tebe a mamke zdedila aj tak to najväčšie dedičstvo, aké dieťa môže zdediť po svojich rodičoch, lásku k Pánu Ježišovi a k nebeskému Otcovi.

 

Předpokládám, že většina Tvých přátel půjde také, tak komu bys svěřil třeba svého věrného psa nebo kočku domácí?

Nemám ani psa ani kočku 🙂 , ale poznám jednu mimoriadne dobrú babičku, ktorá tak očakáva a verí v skorý príchod Pána Ježiša, že svojim susedom nedávno dala 100 eur, aby keď bude vychvátenie, sa postarali o jej psíka 🙂

 

Autor: Hana Pinknerová
Foto: Youtube

9 Komentáře

 1. Pretribulacionistická pozice je jedna z pár možností. Nejspíš nejvíce rozšířená. Osobně ji však považuji za zmatečnou, nepovažuji ji jako nejvíc zapadající podle Písma. Když věci nezapadají napříč z celého Písma, tak by si to člověk měl být ochoten přiznat, a ne místa, která nezapadají, přejít / ignorovat. Toto jsem pod tíhou argumentů musel udělat.

  Interpretaci – viz výše rozhovor – Luk 21:25… považuji též za zavádějící. Ano, Gn 1:14 – světla jsou na znamení k určování časů v určená období biblických svátků – to platí i dnes. Ano, žijeme v posledních dobách na základě mnoha jiných veršů, ale v období Luk 21:25 ještě nejsme. (Btw, v. 27 – jde o Vytržení, nebo Harmagedon?) S ohledem přesného zasazení těchto vv. Luk 21:25-32 do sedmdesátého Danielova týdne musíme být přesní. (Chápu, že pretribulacionistická pozice není tak přesná, aby byla schopna říct období, na jaké Luk 21:25 v harmonogramu událostí sedmdesátého Danielova týdne připadá.) A tam prostě ještě na ose času nejsme. Interpretace, že „Tieto znamenia vidím ja, moja rodina a moje pokolenie“, jak zmíněno panem Mihálem, že se jedná o Luk 21:25, je neodpovídající. Ano, dějí se věci, které jsou znameními času přicházející konce, ale Luk 21:25 je budoucností (vysvětlení tohoto – dle veškerých Písem – to by bylo na dlouho). Ano, kairos vytržení se kvapem blíží.

  Je však mimořádně důležité, aby se o tématu v klidu diskutovalo, a aby ostatní – s jiným názorem – byli chováni v úctě. Panu Mihálovi patří úcta v tom, že miluje a zkoumá Písma.

  Odpověď
 2. Petr Kamínek

  Přemýšlým li logicky , pak si pokládám otázku , copak v nebi není ona svatební hostina? Zesnulí na ni čekají 2000 let? A co verše že ,, nékteří z vás tady stojící neokusí smrti, dokud se vše nestane. “ Je to totéž jako ,, nepomine toto pokolení (generace) “ Ke komu Ježíś mluvil? K tém co měli utíkat z Jeruzaléma v Judsku v roce 70. Tedy za 40 let od tohoto výroku. Kdy byl zničen chrám , s ním věk starozákonních obětí a vyla ustanovena výhradní vláda království NZ. Konec věku a světa SZ a konec souźení téch dnů. Ježíš přišel jako král , mesiáš místo Mojžíše. To vytržení se stalo. Dveře věku zákona byly zavřeny a království Boží se stalo. Není z tohoto světa, proto se nám nezdá. Každé oko tu zkázu vidělo . My jsme to město, nový Jeruzalém v Ježíši Kristu. Pán přišel jako Pán věčnosti. Ten nový přístup do nebe přímo na zemi v duchu. Čekáme už jen vzkříšení těla. Žádné vytržení a soužení již nebude.

  Odpověď
 3. Nikde se opravdu explicitně neuvádí v jaký datum přijde vytržení To je pravda ale pisatel v knize jasně uvádí a to na straně 98 knihy Vytržení období kdy vytržení církve opravdu přijde a to má být mezi lety 2017 až 2024.Je to poslední věta v kapitole kdy se v roce 2017má naplnit 500 leté proroctví o Jeruzalémě.A tady má pisatel jeden problém co potvrzuje to jeho jasný výklad a dá se to brát jako proroctví o vytržení církve mezi 2017 až 2024.A tohle právě vyvolává mnohé zmatky v myslích lidí.Myslím si o té knize že to slouží jen k tomu aby se někdo na základě falešného proroctví a strachu lidí obohatil.Já zase očekávám kolik výmluv a prázdných řečí se zase dočkáme že až mezi roky 2017 až 2024 vytržení nepřijde.To bude pisatel psát o tom že je to opět ,,nepochopení,,čtenářů na danou tématikou,určitě přijde složité vykrucování,vykonstruovaných výmluv atd.Myslím si že tato kniha bude jen dalsí boletný plácnutí do vody nad nesplněným očekáváním tentokrát pro čtenáře hodně drahým.

  Odpověď
 4. Přečetl jsem si tuto podle mě velmi předraženou knihu poctivě podle mého přesvědčení musím prohlásit že je to kniha velmi zavádějící a i když explicitně se neuvádí žádný datum vytržení církve,přece tam pisatel jasně uvádí období kdy k tomu vytržení církve dojde.Je to v kapitole o rozlomení 3 pečetě kdy pisatel uvádí že se naplní 500 leté proroctví o Jeruzalémě. a to v roce 2017.Celý tento odstavec končí jasně větou,,Vytržení církve se zde potvrzuje a dokonale zapadá mezi roky 2017 a 2024,,Vím o některých lidí který si toto ,,proroctví,,vzali velmi k srdci a věří že do té doby vytržení opravdu nastane.Je mi s podivem jak někdo může na základě takovýchto studií astronomických jevů vypočítat dobu kdy si Pán pro svou církev přijde?To je mi opravdu záhadou.Takové věci zpravidla oddalují mnohé věřící od vztahu s Bohem a zaměřují se právě na ukazy a podobné věci což je velmi nebezpečné.Neříkám že takové věci Bůh někdy nedává ale na prvním místě je vždy intenzivní vztah s Pánem ve světle písma.Co si o Té knize myslím v hloubi srdce?Především to že žádné vytržení mezi roky 2017 až 2024 se konat nebude.Bude to jen další bolestnou vzpomínkou na nesplněné touhy lidí kteří takovým věcem podléhají.Očekávám že se nám dostane vysvětlení v podobě různých výmluv a překrucování zakončeno že určitě takové věci mejí význam v duchovním světě apod.Dále mě zaráží to že pokud má někdo takové ,,zjevení,,měl by to dát církvi zadarmo aby k takovým věcem měli přístup mnozí lidé kteří si takovou knihu nemohou dovolit koupit.Mě to připadá že tato kniha má trochu co dočinění s astrologií a některýma praktikama které podle mého názoru nejsou před Bohem zrovna čisté a připadá mi jako by si někdo na základě takovýchto zjevení dělal velmi výdělečnou činnost a krátkodobou popularitu.

  Odpověď
  • Odpověď pro pana Petra Herrmanna.
   Pokud jste četl bibli a nejste atejista, jak by jsme si mohli myslel, po tom co jste zde předvedl. Měl by jste zachovat k autorovi respekt. Nevím co se vám na knize zdá drahé a jistě pokud nejste úplně mimo, tak vám muselo dojít že vydání takové knihy asi nebude zadarmo a jistě si na tomto díle autor popularitu naháňet nebude. Naopak autor počítá s podobnými nesmyslnými urážkami jako ve vašem podání. Asi jste už ve školních letexh nebyl bystrý čtenář a tak po závěrečném dočteni nevíte co bylo na začátku. Jestli se vám kniha nelíbí, nechte si svůj názor pro sebe a počkejte na to až budete vuchutnávat muka, spolu s těmi, kteří nebyli připraveni a hanobyli proroctví páně. Neboť takoví, jako jste vy nejsou hodni království božího! Jako Ježíš přišel a nevěřili mu, tak vy budete tápat ve své mysli až přijde a řekne pane Petr já vás neznám. A vy budete škemrat aby vás ušetřil trápení a muka které nastanou. Jste jen jeden z těch, kteří se nevyznaji v pismu a podobenství pro ně zustanou na vždy skrytá. Proto by jste měl boha prosit o odpuštění a veřejně se zde omluvit. Protože vaše hanobení je horší než atejismus! Jděte si raději otevřít BIBLI a přečtěte si něco o dneh NOE ! Poté vám možná dojde, že by jste stejně jako tenkrát i dnes byl mezi těmi, kteří se utopí poté co se smáli Noemu! A panu Mihalovi moc děkuji že odkryl některé věci, které jiní lidé neuvidí a vysvětlil pro ty co nechapou a neznají dokonale písmo a i pro ty kteří ke znají dobře a jistě dají za pravdu.
   PŘIJDE MI ABSURDNÍ JAK MŮŽE NĚKDO NEVĚŘIT VYTRŽENÍ JESTLIŽE O SOBĚ ŘÍKÁ ŽE VĚŘÍ V BOHA! AMEN PRAVÍM VÁM….V TEN DEN BUDE JEDEN VZAT A DRUHÝ ZANECHÁN !

   Odpověď
   • Odpověď pro Ibrahim Paláta!A je už se bojím!!!!Další človíček který asi neumí číst natož psát.Vážený pane sice jste obyčejný fantasta a asi Vám neušlo co v té knize je napsané!!!Já věřím ve vytržení víc než si umíte představit ale nevěřím kdejakému blábolu.Pokud mi vyhrožujete božíma mukama tak asi nepatříte k duševně zdravím lidem.To by mě zajímalo až se po roku 2024 nic nestane jak se budete tvářit.Potom se spíše budu pripravovat na muka až budu od Vás poslouchat stejné ubohé hlouposti podobné těm které jste mi napsal.

    Odpověď
 5. Na jednom z videí autor uvádí, že byl jako kazatel vyloučen z Apoštolské církve na Slovensku a že Apoštolská církev v Čechách ho přijala do svých řad. Bylo by to jistě jeho soukromou věcí, pokud by o tom sám a veřejně neinformoval. Přitom na Slovensku byl velmi dobře přijímán bývalý biskup Apoštolské církve v ČR, jehož rodina dodnes stojí ve vedení církve. Zajímalo by mě proto, proč byl autor z Apoštolské církve na Slovensku jako kazatel vyloučen a zda Apoštolská církev v ČR toto rozhodnutí respektuje?

  Viz: https://youtu.be/uQ21PZKyAXU?t=4m48s

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář