Ruské úřady již 20 let brání evangelikálům užívat budovu, případ míří do Štrasburku

ADF International podává jménem církve žalobu proti Rusku u Evropského soudu pro lidská práva. Téma náboženské svobody pro menšinové skupiny, jako jsou zejména evangelikálové, tak čelí vážným otázkám.

ADF International na své stránce informuje, že  podala u Evropského soudu pro lidská práva podnět za porušování základních práv. V průběhu dvacetileté právní bitvy se ruské úřady soustavně snažily zabavit majetek církve Word of Life (Slovo života) v ruské Kaluze poblíž Moskvy. Úřady tvrdí, že úpravy stávající budovy byly provedeny bez povolení. Tento počin úřadů podle ADF zapadá do řady podobných případů, ve kterých jsou byrokratické postupy používány jako záminka k potlačování náboženských menšin v Rusku.

„Nikdo by neměl být pronásledován kvůli své víře. Každý má základní právo zvolit si své náboženství a praktikovat ho sám a s ostatními, na veřejnosti i v soukromí. Odmítnutí ruských úřadů uznat tuto náboženskou organizaci jako vlastníka církevní budovy, kterou koupila, je porušením práva svobodně vyznávat svou víru. Pokud Evropský soud pro lidská práva bude souhlasit s projednáním tohoto případu, mohlo by to poskytnout určitou míru ochrany ruským občanům, kteří chtějí svobodně praktikovat svou víru,“ uvedla právní referentka Lidia Riederová z ADF International

Náboženská svoboda v Rusku

Evangelikální denominace Slovo života koupila budovu v roce 2000 s cílem převést ji na církev, aby se v ní mohli scházet na bohoslužbách. I přes splnění zákonných požadavků úřady odmítly uznat budovu jako vlastnictví denominace a za posledních dvacet let vykonstruovaly řadu byrokratických překážek.

Ve veřejném projevu místní guvernér řekl úřadům, aby se zmocnily církevního majetku „všemi nezbytnými prostředky“. Následně byl vydán příkaz k zabavení pozemku ve prospěch firmy, která poblíž postavila nákupní středisko.

Ve své žalobě u soudu pro lidská práva ADF International tvrdí, že byla porušena práva církve na svobodu náboženského vyznání a shromažďování, protože jim byla odepřena možnost setkávat se a společně uctívat ve své budově.

Americká komise pro mezinárodní náboženskou svobodu ve své výroční zprávě za tok 2020 označila Rusko za „zemi zvláštního zájmu“. Policie podle zveřejněné zprávy provádí razie v soukromých domech, které slouží k bohoslužbám.

Pronásledování baptistů

V prosinci 2019 podala ADF International další žalobu proti Rusku u Evropského soudu pro lidská práva jménem pastora Vitalije Baka, který vede baptistickou komunitu v oblasti Verknebakanskij. Úřady uzavřely dům v jeho majetku v červenci 2019. Formálně obvinili místní náboženskou obec z nezákonného používání rezidenčního majetku k bohoslužbám. Dále uvedli, že budova nesplnila bezpečnostní pravidla v souladu s ruskými protiteroristickými zákony. Uprostřed koronavirové krize podala městská správa žalobu a požádala místní soud v Novorossijsku, aby nařídil demolici domu – v němž žije několik lidí – jednoduše proto, že se tam konaly bohoslužby.

Podle ruského práva nemohou náboženské komunity vlastnit majetek, a proto se musí scházet v obytných prostorách. „Respektování náboženské svobody občanů není jen právem chráněným ústavou, ale také jakýmsi lakmusovým papírkem demokracie. Doufáme, že soudní dvůr bude souhlasit s projednáním případu této náboženské organizace v Kaluze i s případem pastora Baka,“ uvedl Robert Clarke, zástupce ředitele ADF International.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 14. listopadu 2020 Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář