S Ester Kolegarovou o biblické škole

Chcete se dozvědět více o biblické škole, která není jen o studiu, ale i o službě? Jak vznikla a jak probíhá její výuka? Jaké zkušenosti a požehnání mají její studenti? Přečtěte si rozhovor s Ester Kolegarovou, ředitelkou této školy. Dozvíte se, jak se sen stane skutečností.

Jak vznikl nápad založit on-line biblickou školu a co bylo hlavní motivací?

Já s manželem Pavlem jsme absolvovali v letech 2017/2018 HSSM biblickou školu v Pensylvánii, kde jsme nejenom získali hluboká přátelství, ale nabrali spoustu zkušeností, které jsme chtěli přinést i do české církve. Po návratu jsme každý rok otevírali kurzy kultury prorokování, nejen pro náš sbor. Roku 2021 mluvil náš přítel Floyd s Pavlem, že bychom měli otevřít školu, vždyť už to vlastně tak trochu děláme. Nejprve jsme to samozřejmě zamítli, protože otevřít školu se nám zdálo jako nedosažitelné. Ale škola není budova, jsou to lidé a z nedosažitelného snu, se postupně stala skutečnost.

 Jak se liší výuka na vaší škole od tradičních biblických škol?

Škola služby není pouze on-line setkávání, ale jednou za měsíc se na pátek večer a sobotu sejdeme v Zálomu 1, Ostrava, kde prakticky procvičujeme to, co on-line teoreticky vyučujeme. Nejsme škola teologická, abychom se zabývali do hloubky výkladem složitých pasáží, exegezí nebo dobovým pozadím. Jsme školou služby pro každého, kdo chce vstoupit do svého obdarování a ve svém sboru přinášet ovoce a rozmnožovat hřivny, které od Boha dostal.

SOUVISEJÍCÍ O víře a poezii Víta Dana Kolingera

Můžeš popsat typický den či týden v biblické škole?

Školní vyučování probíhá pouze 1x za týden, a to v úterý od 17:00-19:30hod. přes Zoom připojení. První 5-10 minut, kdo chce, vypráví, co zažil s Bohem od minulého setkání a pak máme 10-15 minut modlitby a uctívání. Výuka probíhá v 2-3 blocích po 20-35 minutách a po každém bloku je skupinová část, kdy ve skupinkách o 3-4 lidech odpovídáme na zadané otázky, týkající se tématu, které jsme právě probírali. Je to vlastně prohloubení a ujasnění si, o čem to bylo. A závěr je zpětná vazba – kdo si co odnáší. Jedenkrát za měsíc se sejdeme na dva dny a procvičujeme to, co jsme se teoreticky naučili on-line. V pátek večer vždy přijede nějaký učitel a po každém bloku slova jsou praktické bloky, také rozhovory a modlitby. Nelze to říci všeobecně, protože pokaždé je to trochu jiné. A celé období je vlastně naplněné četbou Bible, protože máme plán čtení, který nás provází každým dnem.

Kolik studentů už prošlo školou? Jak jsou hodnoceni?

První ročník absolvovalo 16 studentů z celé České republiky. Dokonce jedna studentka dojížděla až z Chebu, ale byli tam i z Turnova, Děčína, Frenštátu, Jeseníku i samozřejmě z Ostravy, takže to byla krásná sestava. Teď máme druhý ročník, kde je 11 studentů a také pocházejí z různých koutů. Škola služby není klasickou školou, abychom dostávali známky -1 nebo 5, protože jak například ohodnotíme vyprávění někoho, co zažívá s Bohem anebo obrázek, báseň či tanec k oslavě Boha. Ale abych nějak hodnotila, tak jsem nadšená, protože vidím, jak se více a více podobají Ježíši Kristu.

 SOUVISEJÍCÍ – Svět Libuše Pavelkové

Podle čeho vybíráte témata a jak k nim hledáte učitele?

Chcete se dovědět více o biblické škole, která není jen o studiu, ale i o službě? Jak vznikla a jak probíhá její výuka? Jaké zkušenosti a požehnání mají její studenti? Přečtěte si rozhovor s Ester Kolegarovou, ředitelkou, která je odnoží americké HSSM biblické školy. Dovíte se, jak se sen může stát skutečností, jak se liší od tradičních biblických škol, jaká témata učitelé nabízejí, jak se hodnotí jejich studenti a jak uplatňují své znalosti v reálném životě.
Protože jsme odnoží Biblické školy v Pensylvánii, tak jsme převzali jejich učební plán a upravili jsme ho do našich českých podmínek. Velmi pečlivě vybíráme učitele, kteří mají k danému tématu co říci. Naši učitelé nejsou jen bratři nebo sestry z České republiky, ale přijíždí i učitelé z Ameriky.

Celých 9 měsíců je rozděleno do 3 částí, první je hodně o identitě, kdo jsme, proč tu jsme. Skrze kurz Svoboda v Kristu se učíme přebírat zodpovědnost za svůj život, taky řešíme vnitřní zranění a učíme se překonávat problémy. Druhá část je o darech Ducha svatého, i o těch, které už máme. Učíme se do nich vstupovat a pracovat s nimi. Třetí část je zaměřena  na misii a na to, jak srozumitelně předávat evangelium.

Máte nějaké příběhy o tom, jak vaši studenti uplatnili své znalosti v reálném životě?

Máme. Např. jedna studentka nám vyprávěla, co zažila a jak aplikovala sama na sobě, co právě četla v Bibli. Velmi ji trápila bolest v koleně, když seděla u stolu, kde právě dělala domácí úkol a četla evangelium, jak Ježíš uzdravil chromého. Najednou ji napadlo, že by vlastně taky mohla poprosit Ježíše o uzdravení, položila ruku na koleno pomodlila se na základě přečteného textu a koleno přestalo bolet 😊 Nebo jsme měli kreativní naslouchání Božímu hlasu a dva studenti namalovali obrázek pro své tatínky, kterým skrze ty obrázky řekli o Boží lásce k nim. Vypadá to, jako nic, ale někdy svědčit svým nejbližším je nejtěžší.

 Jaká je největší změna nebo úspěch, kterého škola dosáhla od svého založení?

Jelikož fungujeme pouze dva roky, jsme vlastně teprve v začátcích. V tomto roce jsme na žádost rady CKS ve spolupráci s ETS Praha otevřeli novinku: on-line kurzy pro pastory a vedoucí Křesťanských společenství. Je o ně zájem. 

Také absolvent prvního ročníku přivedl svou ženu i dceru, které obě studují

 Poskytujete studentům materiály pro podporu jejich studia?

Každý student dostane předtištěný studentský sešit, do kterého si vpisuje poznámky. Taky máme platformu moodle, kde každý student má přístup k nahrávkám z každé lekce a může si je libovolně poslouchat nebo stahovat dle potřeby.

 Jak se mohou zájemci přihlásit do školy a jaká jsou přijímací kritéria?

Přijímací kritéria jsou velmi jednoduchá. Každý, kdo chce studovat musí být znovuzrozený křesťan a patřit do nějakého místního sboru, kde farář, kazatel nebo pastor musí souhlasit s jeho studiem. Je to proto, že netvoříme nějakou para církev, ale naši studenti pak do svých sborů přináší, to co se tady naučí a mohou povzbuzovat ostatní. On-line přihlášku najdou na našich webových stránkách www.skolasluzby.cz nebo na Faceboku Škola Služby Ostrava anebo na Instagramu školy.

Autor: Jiřina Gina Čunková Datum: 15. února Foto: Archiv Ester Kolegarové

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář