Saša Flek: Můj syn bude uprchlík

 

Po překvapivé návštěvě zahraničních diplomatů, kteří přišli malému Ježíši vzdát oficiální pocty, rodina znovu osaměla. Marie šla brzy spát, ale Josef si dlouho do noci lámal hlavu, co bude dál. A znovu měl zvláštní sen. Zdálo se mu, že s ním kdosi lomcuje a naléhá: „Rychle vstávej! Všechno tu nech, vezmi jen dítě a jeho matku a uprchněte ze země. Dokud se nezmění situace, musíte zůstat v cizině. Herodes tu brzy rozpoutá hromadné vraždění, a to dítě musí přežít!“

Saša Flek
Saša Flek

Vtom se Josef probudil. Pro život své ženy a toho malého byl připraven udělat cokoli. Sbalil pár nejnutnějších věcí, vzal dítě i jeho matku a ještě té noci vyrazili na cestu. Ilegálně překročili hranice a několik let pak žili v uprchlickém táboře, dokud Herodes nezemřel. Tak se naplnilo Ozeášovo proroctví, jehož ústy Bůh prohlásil: „Můj syn bude uprchlík.“

Diplomati mezitím porušili dohodu s Herodem a místo, aby mu nahlásili adresu novorozeného Mesiáše, spěšně vycestovali ze země. Když se to ten tyran dozvěděl, byl nepříčetný vzteky. Děsil se, že se narodil vůdce, který sjednotí opozici a připraví ho o jeho neomezenou moc a bohatství. A protože měl informace, že to spiknutí začne v Betlémě, nechal město i celé okolí bombardovat, aby zlomil jakýkoli odpor.  Tak se naplnilo Jeremiášovo proroctví:

„Zemí se šíří strach a zoufalství:
zatýkání, popravy a masové hroby.
Matky oplakávají své malé děti –
kdo může ospravedlnit vraždění nevinných?!“

Když pak Herodes konečně zemřel, Josef měl v Egyptě další sen: „Vstávej, už je to tady!“ řekl mu anděl. „Vezmi dítě i jeho matku a vraťte se do vlasti. Režim, který vraždil starce, ženy i děti, se zhroutil.“ A když se Josef probudil, hned vzal dítě i jeho matku a vyrazili domů.

Cestou ale uslyšeli zprávy, že na jihu země po starém diktátorovi převzal vládu jeho syn, báli se, že bude po tátovi, a nevěděli, co si počít. A tehdy měl Josef další sen. Zdálo se mu o Galileji na severu země, a tak zamířili tam a usadili se v městečku Nazaret. Tak se naplnila proroctví, že lídr Božího hnutí na zemi bude vesničan: „Nazaretský“.
Parafráze evangelia:

BHČ Matouš 2:13-23 (Bible hezky česky)
Autor: Alexandr Saša Flek
Foto: Georgi Licovski – EPA a Tysil Lori

 

Tags: ,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář