Sázavský klášter loni navštívilo 9900 lidí, meziročně o pět procent méně

Sázava – Sázavský klášter na Benešovsku loni navštívilo téměř 9900 lidí, meziročně o pět procent méně. Největší zájem byl o klasickou prohlídkovou trasu Svatoprokopská Sázava s průvodcem a také o interaktivní programy a tvůrčí dílny, uvedla na dotaz ČTK kastelánka Jaroslava Matoušová.

„Návštěvnost v roce 2021 čítala celkem 9867 platících návštěvníků. Navzdory tomu, že vinou uzavření objektu z důvodu pandemie v dubnu a květnu byla sezona kratší, jedná se pouze o pětiprocentní pokles oproti obvyklému stavu,“ uvedla Matoušová.

SOUVISEJÍCÍSázavský klášter chystá novou prohlídkovou trasu

Pandemie omezila počty návštěvníků ve skupinách, přičemž z personálních a finančních důvodů nebylo možné zvýšit počty průvodců a tedy i skupin. Uzavření objektů v jarním období na druhou stranu umožnilo přípravu nových interaktivních programů a výrobu pomůcek, na něž by jinak nebyl čas. Návštěvníkům tak klášter mohl nabídnout pestřejší program.

Letos chce klášter umožnit videoprohlídku s využitím středověkých kulis známé počítačové hry Kingdom Come: Deliverance, která se odehrává v Čechách v době Václava IV., a plánuje výtvarnou soutěž pro děti a mládež s tématem Zahrada. „Novinkou bude také ve volně přístupném vestibulu kláštera knihovna se zázemím s možností si volně zapůjčit libovolnou knihu a číst si při čekání na prohlídkách, relaxaci na zahradě nebo si půjčit vybranou knihu domů,“ uvedla kastelánka. Od zahájení sezony 2. dubna bude návštěvníkům k dispozici i druhé vydání publikace Sázavský klášter.

V klášteře mají letos začít práce na obnově vyhlídkové neorenesanční věže a přístupových cest k ní, jejich výsledkem bude v roce 2024 nová vyhlídková návštěvnická trasa. Součástí akce budou také opravy všech krovů a střech, vybudování nádrží na záchyt dešťové vody a obnova gotického a barokního sklepení, které dosud nebylo veřejnosti přístupné. „Po obnově to bude možné a v průběhu dalších jednotek let bude v tomto prostoru vytvořena další nová expozice,“ dodala Matoušová.

Sázavský areál má z historických důvodů několik vlastníků. Od 60. let část, která patří státu, spravuje památkový ústav. V restitucích byly navráceny budova fary a kostel sv. Prokopa Římskokatolické farnosti Sázava – Černé Budy a menší část konventu, prelatura a část zahrad benediktinskému opatství v Praze Emauzích. Benediktini ale dnes klášter neobývají. Areál, který spravuje farnost, se opravuje.

Poutník Prokop založil v Sázavě na začátku 11. století družinu, kterou později kníže Oldřich povýšil na konvent řehole sv. Benedikta. V roce 1032 byly také postaveny první částečně soukromé klášterní budovy. Téměř tři čtvrtiny století v Sázavě žili slovanští mniši, představovala tehdy jedinečné středisko staroslověnského písemnictví a liturgie. V roce 1096 se v klášteře usídlili pražští latinští mniši, zůstal ale centrem duchovní i literární vzdělanosti a rozvoje uměleckých řemesel. Osud kláštera se uzavřel v roce 1785, kdy ho Josef II. zrušil.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: ČTK Datum: 18. ledna 2022 Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář