Sdružení evangelikálních teologů zve na teologické fórum na téma Martin Luther a jeho odkaz pro současnou církev

 

Sdružení evangelikálních teologů zve na 24. teologické fórum na téma Martin Luther a jeho odkaz pro současnou církev, které se bude konat 3. dubna 2017 ve Sboru Církve bratrské v Praze 1, Soukenická 15.

Fóru udělila záštitu Slezská církev evangelická a.v. a Komenský institut. Organizátoři prosí o zaslání přihlášek k účasti do 27. 3. 2017 na adresu: pavel.cerny@cb.cz nebo písemně na: Pavel Černý, Soukenická 15, 110 00 Praha.

Teologické fórum je velmi dobře obsazeno přednášejícími a bude zaměřeno na vnitřní pohnutky a duchovní zápas Martina Luthera. Lutherův odkaz nespočívá jen ve velkých reformačních „solas“ (Sola Fide, Sola Gratia, Sola Scriptura a Solus Christus)! Velmi inspirativní je Lutherův duchovní zápas a vůbec jeho hluboká spiritualita. Z Lutherova odkazu je možné mnohé vytěžit pro současnou církev i pro každého z nás.

Kdo bude přednášet?

Úvodní přednáškou, která otevře kontext luterské reformace, poslouží doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D. Bratr Hlaváček je docentem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je českým historikem kulturních a náboženských dějin středověku a raného novověku, filosofem, editorem a publicistou. Zabývá se problematikou národního mesianismu a evropské identity.

Následující dvě přednášky má na starost profesor Mgr. at Mgr. Jaroslav Vokoun, Th.D., který přednáší na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Jaroslav Vokoun se v posledních letech velmi věnoval Lutherovi a luterské reformaci. Na toto téma publikoval řadu článků a knížek. Povede nás Lutherovou cestou od teologie rozumu k teologii srdce.

Další přednáškou naváže Mgr. Ondřej Macek, Th.D. – evangelický farář, který je překladatelem řady Lutherových knih do českého jazyka. Ondřej Macek nám otevře svět Lutherovy spirituality.

Závěrečná přednáška se dotkne velmi závažného tématu, které je dnes přímo pod palbou nejrzůznějších myšlenkových proudů zvnějšku, ale i uvnitř církví. David Beňa, lic. theol. se dlouhodoběji věnuje otázce „Dvojí jasnosti Bible“ u Matina Luthera. David Beňa učí na Evangelikálním teologickém semináři v Praze a zároveň je tajemníkem Odboru pro vzdělávání Rady Církve bratrské. Vztah k Písmu je pro každého křesťana a zvláště pro pracovníka církve klíčový. Porovnejme své vnímání Bible s pohledem Martina Luthera.

 

 

Zdroj: Ekumenická rada církví

Autor: Výňatek z osobního pozvání ThDr. Pavla Černého,ThD, předsedy Sdružení evangelikálních teologůFoto: Wikimedia

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář