Je sebevražda neodpustitelný hřích? Může jít sebevrah do nebe?

 

Existuje mnoho otázek, které si kladou rodinní příslušníci člověka, který se rozhodl odejít ze světa svým vlastním přičiněním. Asi nejtěžší z nich se týká věčného života sebevraha. „Bude nebeská brána otevřená pro věřícího, který zabil sám sebe?“

Většina lidí doufá, že dostane jednoduchou odpověď  „ano“ nebo „ne“, taková odpověď by však byla jen zjednodušením toho, co můžeme nabídnout blízkým obětí sebevražd, kteří hledají nejen útěchu ale také pravdu. Tvrdá pravda je toto: Existuje možnost, že lidé, kteří si úmyslně sáhli na život, nedosáhnou věčného života s Bohem. Ale ve stejném světle je také naděje pro ty, kteří odešli ze světa svým vlastním přičiněním. Biblický základ?

V Římanům 8:32-34 se píše: „On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje!  Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!“

Nejčastějším nesprávným argumentem na toto téma je, že oběti sebevraždy nemůžou jít do nebe, protože zemřeli následkem hříchu (vražda sebe sama), ze kterého nečinili pokání. Tento argument nemá žádný teologický základ, protože Bible nikde neříká, že skutek vyznání hříchu nás od hříchů zachraňuje, ale je to víra v to, co pro nás Ježíš Kristus vykonal na kříži.

 

V listu Efezským čteme: „Vždyť jste spaseni milostí skrze víru. A to není z vás, je to Boží dar. Ne ze skutků, aby se nikdo nechlubil.“

Jedinou cestou k věčnému životu je srdce, které je zcela odevzdané Kristu a jeho dobrotě, což my lidé nemůžeme nikdy skutečně posoudit. Člověk, který zemře následkem nemoci nebo rukama druhého člověka, bude mít stejný osud jako osoba, která spáchala sebevraždu, pokud nikdo z nich nepostavil svoji naději na Ježíši Kristu. A stejně každý, kdo zemře jakýmkoli možným způsobem se srdcem plně oddaným Kristu, může strávit svou věčnost s Bohem.

Argument, který nyní zůstává je, zda člověk, který spáchal sebevraždu, který nenašel žádnou naději v samotném životě, mohl najít naději v Kristu. Jedinou osobou, která může vědět takovou věc, je samotný Bůh. Pouze On vidí do nejhlubších částí našich srdcí a ví, kde naše naděje skutečně je.

Pokud je však možné, a to pravděpodobně je,  že osoba, která spáchala sebevraždu, může dojít do nebe s nadějí v Kristu, zakotvenou hluboko v duši, pak tam není nic, co by mohlo zastavit Boha, před tím, aby zachránil duši člověka, který odešel na onen svět svým vlastním přičiněním.

Zdroj: Christian Today
Foto: CC Search

3 Komentáře

  1. Můj syn spáchal sebevraždu. Modlím se za něj ,odpouštím mu a s láskou na něj vzpomínam. Co mohu udělat pro spásu jeho duše víx?

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář