Senát schválil digitalizaci a menší administrativu týkající se církví

raha – Digitalizaci, sjednocení terminologie a zjednodušení administrativy má podle vlády přinést její novela církevního zákona, kterou dnes Senát schválil bez úprav tak, jak mu to doporučily jeho výbory. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident.

Norma umožní elektronicky získat úředně ověřené výpisy z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, Rejstříku svazů církví a náboženských společností a Rejstříku evidovaných, tedy v podstatě církevních právnických osob. To je podle vlády v souladu s trendem elektronizace veřejné správy.

SOUVISEJÍCÍ Senát patrně schválí církevní novelu s digitalizaci a menší administrativou

Vláda chtěla novelou změnit právní úpravu právnických osob zakládaných církvemi a náboženskými společnostmi. Navrhovala mimo jiné změnu jejich označení z evidovaných právnických osob na církevní právnické osoby. Sněmovna ale zachovala současné názvosloví.

Navrhované změny se týkají rovněž úpravy zvláštních práv. Předpis má umožnit církvím a náboženským společnostem, které disponují oprávněním k výkonu zvláštních práv, podat návrh na zrušení oprávnění k výkonu těchto zvláštních práv, což dosud není možné. Církve nyní mají pouze možnost zvláštní právo nevykonávat. Návrh cílí i na snížení administrativní zátěže na straně církví a ministerstva a obsahuje také drobné změny zákona o správních poplatcích, které souvisejí se zjednodušením právní úpravy evidovaných právnických osob.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: ČTK Datum: 10. července 2024 Foto: Wikimedia Commons

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář