Šest z deseti Američanů chce politiku bez náboženství

Washington – Jeden rok před prezidentskými volbami ve Spojených státech většina Američanů nerada vidí záběry, kde je například kazatelka evangelia prosperity Paula Whiteová a další renomovaní evangelikální lídři, kteří se modlili po boku prezidenta Trumpa. Tyto informace zveřejnila výzkumná agentura Pew Research Center.

Podle Pew 63% tvrdí, že „církve by neměly být politicky angažované, zatímco 36% tvrdí, že by měly vyjadřovat své názory na každodenní sociální a politické otázky“.

A také „tři čtvrtiny veřejnosti vyjádřily názor, že denominace by neměly při volbách vystupovat ve prospěch jednoho kandidáta před jiným.“

Američané se navíc s větší pravděpodobností domnívají, že církve mají v současné době příliš velký vliv na politiku (37%) než příliš malý (28%), zatímco zbývající třetina (34%) uvádí, úroveň vlivu současných náboženských skupin na politiku je asi správný.

Více než polovina (55%) dotázaných má pozitivní názor na roli náboženských institucí v společnosti. Domnívají se, že „církve a náboženské organizace dělají v americké společnosti více dobra než že by jí škodily“. Naopak, 24% tvrdí, že náboženské organizace způsobují více škody než užitku, i když dvě třetiny veřejnosti (65%) poukázaly na to, že náboženští představitelé mají obecně vysoké nebo velmi vysoké etické standardy.

„Mezi dospělými Američany, kteří navštěvují bohoslužby, projevila většina alespoň určitou důvěru ve své duchovenstvo, aby poskytovali užitečné vedení, a to nejen v jasně náboženských tématech (například jak interpretovat Bibli), ale také v dalších tématech, jako je rodičovství a osobní finance,“ dodává Pew Research.

Průzkum také ukázal, že 78% respondentů si myslí, že náboženství ztrácí vliv na každodenní život lidí.

Pokud jde o politiku, výzkum odhalil, že „o něco více než polovina dospělých v USA říká, že Republikánská strana je vůči náboženství přátelská (54%), zatímco necelá polovina říká totéž o Trumpově administrativě (47%).“ Pouze 19% si myslí, že demokraté jsou vůči náboženství přátelští.

Voliči republikánů a demokratů se většinou shodují, že Republikánská strana je vůči náboženství přátelská. Většina republikánů a těch, kteří se přiklánějí k Republikánské straně, však tvrdí, že Demokratická strana je vůči náboženství nepřátelská, zatímco většina voličů Demokratické strany a těch, kteří se naklánějí k této straně, považují svou vlastní stranu za neutrální vůči náboženství, uvádí průzkum.

Na veřejné instituce se většina obyvatel dívá neutrálně: například zhruba sedm z deseti (69%) respondentů uvedlo, že Nejvyšší soud je vůči náboženství neutrální. Horší je to s vnímáním médií a univerzitních profesorů. Pouze 10% a 6% respondentů je považuje za ty, kteří se kladně stavějí k náboženství, zatímco 33% a 37% je považuje za ty, kteří se stavějí negativně a 54% v obou případech naznačuje, že jsou neutrální.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

 

 

-red-  Datum: 20. prosince 2019  Foto: Facebook – evangelikálové se modlí za Trumpa

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář