Sestupná cesta k eutanazii pro děti a dospívající

Kolumbie. Eutanazie pro nezletilé? Proč ne!, vyplývá z legislativních trendů nemála zemí, které se vybavily zákony, umožňujícími ukončit život nemocných dětí a dospívajících na základě jejich vlastního souhlasu, či po schválení rodičů. Legislativní rekord zde zaznamenala Kanada, která uzákonila eutanazii loni v červnu (po „průkopnickém“ Quebecku, kde se tak stalo již o dva roky dříve). Uběhl rok a již se rozvířila debata o eutanazii pro děti. Jak informuje deník Avvenire(2.11.17), vychází se při ní z dotazníku Kanadské pediatrické společnosti, který vyplnilo 1050 dětských lékařů, ze kterých 35 diskutovalo se 60 nezletilými na téma eutanazie a devět lékařů bylo přímo požádáno o ukončení života sedmnácti mladými pacienty. Více než stovka dětských lékařů (118) popisuje, že v celkem 419 případech hodnotila možnost eutanazie s rodiči svých pacientů. Uváděná čísla mají jasně dokázat, že eutanazie pro nezletilé už není žádným tabu.

Přímo k věci – tedy bez předběžné diskuse – se ubírají ústavní soudci v Kolumbii. Tamní zákon o eutanazii pro plnoleté občany se datuje rokem 2015, nyní se Ústavní soud dožaduje jeho nové verze, kterou by do dvou let měl schválit parlament. Měla by přihlédnout k možnosti eutanazie pro nezletilé, kterým by se tak ušetřilo „kruté a nelidské nakládání“. Místní biskupové reagovali oficiálním prohlášením, které podepsal předseda Kolumbijské biskupské konference, mons. Oscar Urbina Ortega. Pro naše mikrofony hovoří její generální sekretář, biskup Elkin Fernando Álvarez Botero.

“Ústavní soud v Bogotě požádal ministerstvo zdravotnictví, aby během následujících čtyř měsíců vypracovalo zákon a proceduru, které by umožňovaly eutanazii pro nezletilé. Užilo přitom termínu „ulehčení“ – tedy snazší přístup k eutanazii ze strany dětí a dospívajících. Považujeme to za velmi vážný krok, protože se tak otevírá cesta nezletilým, kteří prožívají nějaký problém nebo nemoc, aby si požádali o eutanazii, aniž by si plně uvědomovali význam takového rozhodnutí. Zákon totiž zohlední jejich autonomii, a dítě nebo dospívající tak může sám požádat o ukončení života. Podle nás, biskupů, se tak zpochybňuje kolumbijská ústava, která ve svém 11. článku zaručuje ochranu lidského života ve všech jeho formách. K porušení tohoto ústavního principu došlo už před dvěma lety při legalizaci eutanazie pro dospělé, avšak toto je další krok kupředu, aby se již nekladly žádné hranice k praktikování eutanazie.“

Podle kolumbijských biskupů by naopak kolumbijská vláda měla více investovat do rodiny a zdravotnického systému, který v zemi notně pokulhává, zejména co se týče nejchudších vrstev obyvatelstva. Episkopát vyzývá především katolické lékaře a zdravotnické pracovníky k odvážným rozhodnutím, jdoucím proti proudu.

“Myslím, že většina obyvatelstva ví, že eutanazie se závažně vymyká mravnímu a sociálnímu řádu. Většina národa cítí, že není dobré ukončovat život takovýmto způsobem. Jako biskupové budeme nadále hlásat život.“

Uzavírá pomocný biskup kolumbijského Medellínu, mons. Álvarez Botero. Mezi evropské země, které eutanazii na dětech již praktikují, patří Belgie a Nizozemsko. V prvně jmenované, která eutanazii uzákonila jako první země na světě v roce 2002, byl věkový limit odstraněn před třemi lety (2014). Na loňské září připadá první případ sedmnáctiletého terminálně nemocného pacienta, usmrceného na vlastní žádost. Druhý oficiální případ eutanazie u nezletilých se datuje letošním únorem, avšak na parlamentní rovině nebyly sděleny podrobnosti o věku a patologii pacienta. V souvislosti s Nizozemskem nelze opominout tzv. Groningenský protokol, který nizozemský lékař Eduard Verhagen vypracoval roku 2005, tedy tři roky po schválení nizozemského zákona o eutanazii, a který umožňuje ukončit život novorozenců na základě možného budoucího utrpení a předpokládané délky života. V letech 2015 a 2016 se Sdružení nizozemských pediatrů opakovaně vyslovilo pro snížení věkové hranice u eutanazie a dosáhlo jejího přehodnocení na 16 a posléze 12 let. Podle dětských lékařů by se tak vyřešily jejich problémy při léčbě těžce nemocných dětských pacientů.

 

Zdroj: Vatikánský rozhlas

 

Reklama

Kategorie: Společnost

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář