Setkání s Duchem svatým

Není dobré žít v minulosti, a současně je dobré si připomínat, co Bůh v minulosti udělal. Rád vzpomínám na Křesťanské konference (KK). Některé mi utkvěly více, některé méně. První dvě za minulého režimu byly jedinými křesťanskými akcemi tohoto typu v naší zemi. Ihned po sametové revoluci se odpojila Katolická charismatická obnova a začala dělat konference vlastní, postupně přibývaly další akce. Jsem rád, že „monopol“ na tento konferenční typ akcí už Křesťanská misijní společnost nemá a že je z čeho vybírat. 

Současné Křesťanské konference jsou sice svou účastí na přibližně pětinovém počtu těch v minulosti největších, ale stále jsou jedinečné svou atmosférou. Scházejí se na nich lidé, kterým jde o spolupráci, počítají s jednáním Ducha svatého a počítají s celkem církve, s univerzálním Kristovým tělem. Ať už jsou na akci poprvé, nebo třeba podvacáté, něco z této jedinečné atmosféry nasají.

Ten, kdo tuto atmosféru vytváří, je Duch svatý, který nachází otevřená srdce účastníků. Jeho přítomnost je na konferenci vždy, letos o něm ale budeme mluvit speciálně, a tak se těším, že se projeví zvláštním způsobem a že si k tomu použije i ty, kteří přijedou sloužit: jak hudební kapely, tak řečníky. Zmíním třeba manžele Dohnalovi, kteří žijí už tři desítky let v Chorvatsku. Kterým Čechům se podařilo založit v zahraničí sbor a předat ho místnímu vedení? Nebo Mojmíra Kalluse, který v současné době zastává vedoucí postavení v Mezinárodním křesťanském velvyslanectví Jeruzalém.

Těším se na kapely i řečníky, těším se na staré přátele, které vídám třeba jen jednou ročně právě na KK (loni jsem se tam potkal s lidmi, se kterými jsem před lety intenzivně spolupracoval, a možná deset let jsme se neviděli). Těším se na mladé lidi, jejichž rodiče znám – rodiče, kteří věrně sloužili Bohu a nyní už slouží jejich potomci, i na seznámení s těmi, které ještě neznám.

Ale nejvíc se těším na to, že Duch svatý navštíví ty, kteří po něm touží. On je vždy s námi, udělal si přece chrám z našich těl. Někdy je ale jeho přítomnost speciální. Zvláště, když o něm mluvíme a očekáváme na něj. A to letos budeme společně dělat 1.–3. července v pražském hotelu Olšanka. Těším se na to a těším se na každého, kdo přijede s očekáváním, že s ním bude Duch svatý jednat. Těším se i na ty, kteří s tímto očekáváním nepřijedou, protože mohou být překvapeni. Tak to v červenci, dá-li Bůh, rozbalíme!

Lubomír Ondráček

Křesťanská konference se koná každoročně od roku 1988 (s jedinou přestávkou v roce 2017).
Jedná se o mezidenominační setkání křesťanů. Křesťanskou konferenci pořádá Křesťanská misijní společnost ve spolupráci s ČEA.

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář