Setkání Taize v Rize: Spolu otvírat cesty naděje

Letošním tématem evropského setkání Taize v Rize bylo „Spolu otevírat cesty naděje“. Inaugurace setkání se konala 29. prosince na ostrově Kipsala na řece Dugava. K přítomným promluvil představený komunity Taizé bratr Alois. Ve svém proslovu vyzval mladé Evropany, aby si uvědomovali i problémy a očekávání svých vrstevníků z jiných částí světa. „Cílem je pomáhat druhým při posilování naděje a víry v Krista,“ řekl bratr Alois, který mimo jiné zmínil i svou nedávnou zkušenost z podobného setkání mladých v africkém Beninu.

Mladí jsou ubytováni v domácnostech, ráno se společně modlí ve farnostech a během dne se setkávají v malých skupinách, kde se dělí se svým prožíváním víry. Večer se setkávají na modlitbě, na jejímž konci k nim promlouvá bratr Alois. Ten mimo jiné poprosil mladé, aby pohostinnost, kterou prožívají v Rize věděli nabídnout i v každodenním životě lidem kolem sebe. aby jim dávali svůj čas, naslouchali jim a  aby rozšířili svou pohostinnost na lidi, kteří jsou dále.

Bratr Alois mluvil i o zkušenosti  komunity Taizé z uprchlíky. K řešení uprchlické krize řekl: „Je jasné, že příchod mnoha uprchlíků, kteří chtějí přijet do Evropy vytváří složité otázky a nikdo nemá jednoduché odpovědi. Jsem přesvědčen, že bez osobních kontaktů nenajdeme řešení. Bez těchto kontaktů strach, který je pochopitelný, ještě naroste.“ Bratr Alois také vyzval mladé, aby obnovili své rozhodnutí pro Krista: „Opět se rozhodni pro Krista a dej Ho do centra svého života“.

Hostitelem příštího evropského setkání Taizé bude švýcarské město Basilej. Setkání v závěru roku 2017 bude v pořadí již čtyřicátým. Tradice evropských ekumenických „poutí důvěry“ v duchu komunity Taizé se začala v roce 1978 v Paříži.

Zdroj: Vatikánský rozhlas
Foto: Flicr

Tags: ,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář