Setkání WEA v Indonésii: Evangelikálové jsou nejrychleji rostoucím náboženským hnutím na světě

Jakarta – Evangelikálové z více než 90 zemí světa se shromáždili poblíž indonéské Jakarty na Valném shromáždění Světové evangelikální aliance (WEA).

Tato akce, která se koná jednou za 10 let, probíhá v mezinárodním kongresovém centru Sentul, jižně od hlavního města Indonésie, na téma „Přijď království tvé“.

Slavnostního zahájení se ve čtvrtek večer zúčastnily tisíce křesťanů z celé Indonésie. Program zahrnoval chvály spolu s bohoslužbou a tradičními tanečními vystoupeními. O setkání informuje Christian Today.

Slavnostní zahájení Valného shromáždění Světové evangelikální aliance

Ronny Mandang, tajemník indonéské evangelikální aliance v úvodu řekl: „Modlili jsme se a pláčeme za tento okamžik … tento okamžik je pro nás obrovským požehnáním.“

Biskup Efraim Tendero, generální tajemník Světové evangelikální aliance, řekl: „Pečlivě jsme si vybrali Indonésii jako hostitele našeho Valného shromáždění, protože je to země, která má největší muslimskou populaci na světě, ale je tu také náboženská tolerance a harmonie. “

Tendero poukázal na to, že „evangelikálové jsou za posledních šedesát let nejrychleji rostoucím náboženským hnutím na světě. A my chceme poděkovat Bohu za to, co dělá.“

Pokračoval: „Takže, jak naše shromáždění potrvá následujících šest dní, máme vášeň a touhu volat k Bohu, že jako evangelikální vůdci, všichni společně chceme pracovat na rozšíření Božího království v této době.“

„Očekáváme, že Bůh v nadcházejících dnech udělá velké věci v našich srdcích a v našich životech,“ řekl Rev Raymond Swatkowski, náměstek generálního tajemníka WEA.

Při slavnostním zahájení dr. ​​Niko Njotorahardjo uvedl, že za naplnění Velkého poslání je odpovědný každý křesťan. „Světové setkání WEA na tomto místě není náhodou; pevně věřím, že je za tím speciální plán Boha,“ řekl.

Dr. Njotorahardjo těm, kteří se shromáždili připomněl, že příchod Božího království je součástí Pánovy vlastní modlitby. „Modlete se za Ježíšův druhý příchod, vyhlížejte ho,“ řekl.

Dále uvedl: „Ježíš nám dal Velké poslání… Moji přátelé, nezapomeňte, že Bůh chce, abychom se všichni stali Ježíšovými učedníky. Učedníci jsou lidé, jejichž životní styl je podobný tomu, jak žil Ježíš.“

-mn-  Datum: 10. listopadu 2019  Foto: WEA

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář