V severním Izraeli byla objevena římská vila s předměty Herodova chrámu

 

OMRIT – Archeologický tým z Carthage College objevil v severoizraelském Omritu pozůstatky římské vily přibližně z 1. století n. l. Omrit je známý jako sídlo pohanského chrámu, který nechal na počest císaře Augusta vybudovat král Herodes Veliký. Archeologové našli na místě dedikační nápisy řecko-římským božstvům a mytologickým postavám: vládci bohů Diovi, bohyni lásky Afrodíté, císaři Markovi Aureliovi (který byl po smrti zbožštěn), zemské bohyni Gé a nymfě Echó.

Podle Daniela Schowaltera, který vykopávky vede, nebylo žádné z božstev nutně spojené s kultem místního chrámu. Oblast tohoto pohanského Herodova chrámu platila za posvátnou už v minulosti. Podle nálezů (novoasyrské pečetítko z doby Sargona II. a aramejské nápisy) se zde místní modlili skoro tisíc let před Římany. Krátce před Herodem zde už stál pohanský chrám, datovaný asi do roku 40 př. n. l. – Herodes na jeho základech kolem roku 20 n. l. postavil jiný, další stavitel pak vybudoval kolem roku 100 n. l. poslední z nich.

 

Nově objevená vila pravděpodobně stála přímo na cestě vedoucí k chrámovému komplexu a přinesla řadu pozoruhodných nálezů. Archeology potěšily fresky zobrazující idealizovanou místní krajinu, včetně jezírka s kachnami a rybami. Schowalter se domnívá, že patřila římskému úředníkovi, dohlížejícímu na dění v chrámě. Stejně tak ovšem mohla patřit místnímu helenizovanému obyvateli.

Falické amulety

V sutinách bylo také objeveno několik drobných terakotových amuletů v podobě falu. Není jasné, zda šlo o soukromé, tehdy běžné ochranné předměty, anebo zda se jejich přítomnost vztahuje k chrámu. Archeologové budou také zkoumat možnou souvislost s nedalekou jeskynní svatyní boha Pana, jehož kult byl spojován mimo jiné s plodivou silou přírody.

 

Zdorj: ztis.cz

Foto: Creative Commons

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář